Kierownik jednostki

prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa

Współpracownicy

prof. dr hab. Maciej Abramowicz
prof. dr hab. Małgorzata Borowska
prof. dr hab. Maria Kalinowska
prof. dr hab. Jan Miernowski
dr Hieronim Grala
dr Stefano Redaelli
dr hab. Tomasz Chachulski, prof. UKSW i IBL PAN
prof. dr hab. Dariusz Chemperek, UMCS
dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, IBL PAN
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, KUL
dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola
prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska, UKSW-IBL PAN
dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UAM
mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska, doktorantka IBL PAN
prof. dr hab. Katarzyna Meller, UAM
prof. dr hab. Piotr Urbański, UAM
prof. dr hab. Wacław Walecki, UJ
prof. dr hab. Jerzy Snopek, IBL PAN
Wojciech Kordyzon, student Kolegium MISH UW
Tadeusz Rubik, student Kolegium MISH UW

strona internetowa

www.laboratorium.al.uw.edu.pl

Facebook

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”

kontakt

an-j@wp.pl

Opis

Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” została utworzona decyzją Rady Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego dnia 19 maja 2016 roku. Jednostkę powołano z założeniem podjęcia zadań realizowanych dotychczas przez Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej”, przede wszystkim budowania współpracy między uczonymi polskimi i zagranicznymi w badaniach nad humanistycznym dziedzictwem Polski i Europy, pozostających ze sobą przez wieki w nieustannym dialogu. Owocem takiej współpracy są m.in ukazujące się obecnie tomy serii „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości”.