Opis

Komisja powstała w 2007 roku, jako inicjatywa związana przede wszystkim z chęcią przygotowania Słownika Kultury Bałkanów, który opisałby bałkańską specyfikę kulturową. W 2009 roku na 10 Międzynarodowym Kongresie AIESEE (Asociation of SouthEast European Studies) w Paryżu afiliowałam Polską Komisję Bałkanistyki Historycznej i Kulturowej (the Polish Commission of Balkan Culture and History). Od tego czasu spotkania Komisji Bałkańskie Śródziemnomorze zostały połączone ze spotkaniami the Polish Commission of Balkan Culture and History (http://polbalkanology.al.uw.edu.pl/) i odbywają się dwa razy do roku na Wydziale „Artes Liberales”. W spotkaniach uczestniczą członkowie obydwu Komisji. Spotkania są poświęcone dyskusji ukierunkowanej w poprzek dyskursów narodowych na Bałkanach, czemu znakomicie służą kontakty ze światową bałkanistyką, reprezentowaną przez Polską Komisję afiliowaną przy AIESEE. Do tej pory ukazało się 5 tomów Słownika Kultury Bałkanów, trzy w języku angielskim, jeden w języku polskim i jeden w języku polskim i angielskim.