Edukacyjny materiał filmowy na temat hiszpańskiej poetki, pisarki i korespondentki wojennej Sofíi Casanovy, wyprodukowany w związku z Międzynarodową Konferencją Naukową „Wolność słowa i informacji w Polsce i Hiszpanii w wieku XX” z cyklu Spotkań polsko-hiszpańskich (26 listopada 2020 r.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Unii Europejskiej i Współpracy Królestwa Hiszpanii na zlecenie Ambasady Hiszpanii w Polsce we współpracy z Wydziałem „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego wyprodukowało edukacyjny materiał filmowy na temat hiszpańskiej poetki, pisarki i korespondentki wojennej Sofíí Casanovy (1861–1958), żony polskiego filozofa Wincentego Lutosławskiego. Okazją do powstania tego obrazu była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wolność słowa i informacji w Polsce i Hiszpanii w wieku XX” z cyklu Spotkań polsko-hiszpańskich, zorganizowana 26 listopada 2020 r. przez Wydział „Artes Liberales” UW oraz Ambasadę Hiszpanii w Polsce na platformie Zoom.

Wersja w języku hiszpańskim
Wersja z polskimi napisami

Materiały są też dostępne na Facebooku Ambasady Hiszpanii w Polsce (po hiszpańsku i po polsku).