Wydział „Artes Liberales” współorganizuje międzynarodowe sympozjum w Lublanie wraz z miejscowym uniwersytetem, kilkoma innymi instytucjami kulturalnymi oraz budapeszteńskim Central European University. Zainteresowani udziałem w konferencji mogą zgłaszać się do dr Elżbiety Olechowskiej (elzbieta.olechowska@gmail.com). Zgłoszenia są przyjmowane do 20 maja.  Adres internetowy konferencji: http://ff.classics.si/2017/04/25/humanism.