Zamach stanu w dawnych społecznościach okładka
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Różnorodność zaprezentowanych modeli i scenariuszy nasunęła szereg pytań, jak choćby: czy zamach stanu prowadzi do zmiany ustroju czy wręcz ma się zmieścić w ramach tego systemu ustrojowego? Czy jest on ograniczony tylko do elity społecznej czy też może obejmować szersze grupy społeczne? Gdzie i czy jest wyraźna granica między zamachem a buntem czy rewolucją? Kiedy zamach stanu różni się od innych form przemocy, a zwłaszcza innych form przemocy wewnętrznej? Co jest zamachem stanu, a co nim nie jest, mimo obecności samej walki o władzę?

Inne pytania dotyczyły możliwości zastosowania terminu zamachu stanu do społeczności przednowożytnych: czy możemy mówić o zamachu stanu w przypadku społeczności, które są w trakcie budowania państwa, społeczności wczesnopaństwowych, a nawet plemiennych? Problem ten pojawił się w kilku referatach ukazujących gwałtowną zmianę władzy w takich właśnie społecznościach.

(Głosy z dyskusji; fragment)