Book Cover: Przekład jako aneksja kulturowa dzieła
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Tom zawiera rozprawy poświęcone przekładom dzieł obcych na język polski oraz dzieł polskich na włoski i niemiecki. W centrum problematyki translatologicznej sytuują się akty przeniesienia tekstu na grunt kultury przyjmującej oraz strategie jego przyswojenia omawiane w odniesieniu do dzieł wybranych z szerokiego spektrum historycznego: od XVI do XX wieku. Autorami rozpraw są badacze polscy oraz uczeni zagraniczni, łączący kompetencje badaczy i tłumaczy literatury polskiej.

 

Spis treści
Alina Nowicka-Jeżowa, Michał Fijałkowski, W kręgu badaczy, krytyków i autorów przekładu literackiego
Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, W łańcuchu translacji: „Desiderosus” Kaspra Wilkowskiego
Piotr Salwa, Petrarka spolszczony i nieznany
Joanna Partyka, Autorzy jako autorki i jak radzi sobie z tym tłumacz: podwójne zawłaszczanie. O przekładach „Heroid” i „Listów portugalskich”
Alina Nowicka-Jeżowa, Kilka uwag o losach „Epody II” Horacego w poezji ziemiańskiej. Strategie nostryfikacji
Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Strategie przekładowe czterech staropolskich longsellerów. Polskie wersje historii o Meluzynie, Magielonie, Otonie i Fortunacie w porównaniu z ich niemieckimi pierwowzorami
Tadeusz Rubik, Postylla katolicka mniejsza z 1590 roku – Nowy Testament z 1593 roku – Biblia z 1599 r oku. Tendencje akulturacyjne jako element strategii translatorskich „Biblii Wujka”
Wojciech Kordyzon, Gatunkowe i kulturowe innowacje w spolszczeniu „Trajedyi o Mszej” (1560) Bernardina Ochina
Albert Kozik, Kim właściwie jest Jezus? Yang Guangxian i jego krytyka jezuickiego projektu translatorskiego w siedemnastowiecznych Chinach
Alessandro Amenta, Między „szarym przebraniem” a „trudnym znojem”. O włoskich tłumaczeniach „Italii” Marii Konopnickiej
Michał Fijałkowski, Aneksja kulturowa „Ani z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery w Polsce
Jakub Masztakowski, Chcąc oswoić polskość, czyli o przekładach „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego na język niemiecki
Luigi Marinelli, Między krytyką tekstu a krytyką przekładu: włoskie perypetie wiersza „Campo di Fiori” Czesława Miłosza
Andrea Ceccherelli, Po kładce nad urwiskiem, przymrużając oko. O tłumaczeniu poezji humorystycznej na przykładzie „Rymowanek” Szymborskiej
Dario Prola, Transgresja elementu znaczącego: opowiadania Gombrowicza i ich nowy włoski przekład
Tomasz Wójcik, Inkrustacje. Praktyka wielojęzyczności w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Formy i funkcje
Maciej Abramowicz, Tadeusz Boy-Żeleński, tłumacz dawnej literatury francuskiej
Karol Sauerland, Aneksja poezji polskiej przez Karla Dedeciusa
Rolf Fieguth, Myśli starego tłumacza
Indeks osób
Biogramy autorów