Book Cover: Oblicza orientalizmu
Autor:
Wydawca:
Redakcja:

Autorzy dziewięciu case studies, składających się na niniejszy tom, przedstawiają różnorodne oblicza orientalizmu w literaturach europejskich (francuskiej, włoskiej, niemieckiej, angielskiej, polskiej, czeskiej, słowackiej). Inspirują się oni bądź też wchodzą w polemikę z tezami głoszonymi przez Edwarda W. Saida w jego Orientalizmie (1978), w którym zasłużony teoretyk literatury i krytyk kultury zdefiniował pojęcie orientalizmu rozumiane jako imaginacyjną reprezentację Wschodu, stworzoną na potrzeby kultury Zachodu. Rozprawa ta mimo krytyki nadal oferuje narzędzia przydatne w analizie kultury i literatury, zwłaszcza w wypadku niewystarczająco przebadanych pod tym kątem kultur środkowoeuropejskich.

 

Spis treści
Wstęp
Joanna Żurowska, O koniach wschodnich i wywodzących się z ras orientalnych. Rękopis Wacława Seweryna Rzewuskiego z pierwszej ćwierci XIX wieku
Aneks (List Wacława Rzewuskiego w polskim przekładzie autorstwa prof. Żurowskiej)
Joanna Pietrzak-Thébault, Orient na progu domu. Bałkański italianizm czy włoski orientalizm Niccolò Tommasea
Aleksandra Hudymač, Wizja Orientu w dzienniku podróży Zo Slovenska do Carihradu Gustava Zechentera-Laskomerskiego
Michał Fijałkowski, Inspiracja Orientem jako czynnik konstytuujący ludowe symulakrum. Zapożyczenia z Siakuntali Kalidasy w dramacie Raduz i Mahulena Juliusa Zeyera
Karol Samsel, Dziady malajskie. Karain jako „widmowe” rozliczenie Josepha Conrada z mitologią polskiego romantyzmu
Ewa Niedziałek, Tubylcy innej Ziemi – Solaris Stanisława Lema a badania nad tubylczością
Ewa Wojno-Owczarska, Smaki, zapachy, dźwięki i kolory w powieści Jana Subarta Handlarz wspomnień albo bitwa poetów
Justyna Górny, Orientalizujące spojrzenie na NRD. O powieści Judith Schalansky Der Hals der Giraffe
Julia Sowacka, Literackie oblicza migracji w Etüden im Schnee Yoko Tawady
Indeks osób