Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że w tej chwili są otwarte cztery konkursy na wymianę studencką w semestrze zimowym 2023 na uczelniach japońskich oraz jeden konkurs na kurs (online) języka japońskiego.

Więcej informacji na stronie BWZ:
http://bwz.uw.edu.pl/2023/01/03/japonia-konkursy-na-stypendia-zagraniczne/

Informacje dotyczące wymian studenckich w ramach Erasmus+ zostaną ogłoszone w ciągu dwóch tygodni.