Skład w kadencji 2016–2020:

Przewodniczący

prof. dr hab. Paweł Stępień (z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich)

Zastępca przewodniczącego

dr Stanisław Kordasiewicz (z grupy innych nauczycieli akademickich)

Członek

Maksymilian Barcik (z grupy studentów i doktorantów)

Członek

Krystyna Szczytyńska (z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Uchwały Komisji Wyborczej Wydziału „Artes Liberales” w kadencji 2016–2020

Uchwała nr 14
19 IX 2018

Uchwała nr 13
29 IX 2017

Uchwała nr 12
30 IX 2016

Uchwała nr 11
7 VII 2016

Uchwała nr 10
22 VI 2016

Uchwała nr 9
2 VI 2016

Uchwała nr 8
6 V 2016

Uchwała nr 7
5 V 2016

Uchwała nr 6
5 V 2016

Uchwała nr 5
2 VI 2016

Uchwała nr 4
31 III 2016

Uchwała nr 3
23 III 2016

Uchwała nr 2
13 I 2016

Uchwała nr 1
13 I 2016