Wydział „Artes Liberales” UW od początku swojego istnienia (tj. od czasów Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowoschodniej oraz Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”) inicjuje serie wydawnicze, w ramach których publikuje przede wszystkim: źródła historyczne, przekłady literatury obcojęzycznej, wyniki badań zespołowych, monografie autorskie, materiały pokonferencyjne.

Na przestrzeni lat działalność niektórych serii została zawieszona (np. seria „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe”, „Ludzie i Teksty”, „Eseje i Studia” oraz „Acta Societatis Philologae Polonorum”, „Studia Polsko-Hiszpańskie”). Obecnie działa 11 serii wydawniczych. Wyjątkowość niektórych z nich polega na tym, że publikacje powstają przy walnej współpracy studentów i doktorantów Wydziału.