Select Page

Seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego

We wtorek, 1 grudnia 2020 r o godzinie 19:30 zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium Centrum Badania Ryzyka Systemowego.

Seminarium odbędzie się na platformie Zoom.
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/82273115545
Meeting ID: 822 7311 5545

Referat „Kryzysy klimatyczne z perspektywy historycznej: kilka lekcji na przyszłość” wygłosi prof. Adam Izdebski z Max Planck Institute for the Science of Human History. Prof. Izdebski kieruje interdyscyplinarną grupą badawczą Palaeo-Science and History (PS&H):, której celem jest połączenie badań historycznych rozumianych jako dyscyplina humanistki z naukami o środowisku w celu lepszego zrozumienia przeszłości.

Historia magister vitae est… Skoro na horyzoncie majaczą w burzowych barwach zmiany klimatu, czy możemy spojrzeć za siebie i wyciągnąć jakieś wnioski z historii? Czy społeczeństwa historyczne w czasach antyku, średniowiecza i wczesnej nowoczesności doświadczały kryzysu za każdym razem, gdy dochodziło do zmiany warunków klimatycznych lub nagłego ekstremalnego zdarzenia pogodowego? Czy też były one na nie odporne, odznaczały się rezyliencją, a rola klimatu była bardziej subtelna i złożona – i z tej odporności mogliśmy wyciągnąć wnioski dla naszych własnych strategii radzenia sobie w przyszłości? W moim wystąpieniu chciałbym omówić rolę klimatu jako „wyzwalacza” versus „przyczyny” kryzysów ekologicznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych w społeczeństwach historycznych. Skupię się na studiach przypadków z regionów, dla których istnieją wysokiej rozdzielczości (tj. chronologicznie szczegółowe) dane paleośrodowiskowe i historyczne, co pozwala na solidniejszą rekonstrukcję procesu, który doprowadził do kryzysu społecznego. Posłużę się przykładami z wczesnonowoczesnej Polski, późnoantycznej i średniowiecznej Anatolii, a także z Grecji, przyglądając się najciekawszym przypadkom kryzysów społeczno-ekologicznych i ich związkom ze zmiennością klimatyczną.

Po referacie przewidziana jest dyskusja.

—————————————————

W ramach Inicjatywy Doskonałości – Uczelnia Badawcza Wydziałowi „Artes Liberales” powierzono działanie I.3.2: Zainicjowanie projektu badania ryzyka systemowego realizowane w Priorytetowym Obszarze Badawczym V. W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań. Multi-dyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej

Celem Centrum Badania Ryzyka Systemowego jest prowadzenie badań dotyczących zagrożeń systemów o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania człowieka i społeczeństw, w szczególności poszukiwanie metod i sposobów minimalizowania tych zagrożeń dzięki stworzeniu trwałej platformy współpracy między wiodącymi badaczami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, biologicznych i ścisłych.

 

 

Aktualności

Loading
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content