Na stronie Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk (Македонска академија на науките и уметностите) ukazała się obszerna informacja na temat przekładu na język polski poematu Grigora Prličeva autorstwa prof. Małgorzaty Borowskiej. 

Autorem noty jest członek Macedońskiej Akademii Nauk i Sztuk, prof. Vitomir Mitevski (latynista i grecysta).

Przekład poematu „Rzecz o Skanderbegu” Prličeva został opublikowany na łamach czasopisma Colloquia Humanistica, którego redaktorką naczelną jest prof. Jolanta Sujecka. (10/2021, w wolnym dostępie). 

Przekład poprzedzają dwa artykuły: „Bilingualism (Multilingualism) in the Balkans: Bulgarian and Macedonian Exemplification” prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej oraz „The Slavic Homer: From Grigorios Stavridis to Grigor Prličev” prof. dr hab. Małgorzaty Borowskiej.