Rekrutacja na częściowe studia zagraniczne w ramach ERASMUS.