Senat UW 22 marca uchwalił Regulamin zarządzania własnością intelektualną. Dokument opisuje, czym jest własność intelektualna wytworzona na UW i jakie są zasady jej komercjalizowania oraz rozpowszechniania. Regulamin obowiązuje pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu. Uchwała nr 68 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z 22 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na UW