Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Ilony Szewczyk.

Tytuł rozprawy:

Od mitu do metamorfozy.
Świat przyrody i świat widowiska w „Przemianach” Owidiusza.

Promotor

Dr hab. Robert A. Sucharski  
Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Dr hab. Ewa Skwara
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Antoni Bobrowski  
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.