Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 6 kwietnia 2017 roku o godz. 11.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69 (IV piętro, klatka B) odbędzie się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Mackenzie

Tytuł rozprawy:

An Artist or a Philistine? Fryderyk Chopin in his own Eyes
and in the Eyes of his Contemporaries in the Perspective of Performance Studies.

Promotor

Dr hab. Tadeusz Cegielski  
Profesor Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski
Profesor Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Tomasz Kubikowski  
profesor Akademii Teatralnej w Warszawie

Rozprawa doktorska do wglądu na stronie Repozytorium UW (https://depotuw.ceon.pl/),  na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (https://apd.uw.edu.pl/) oraz w Czytelni Wydziału „Artes Liberales” przy ul. Nowy Świat 69.