Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 27 czerwca 2019 roku o godz. 13.30
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Dobrej 72 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Darii Burnashevej.

Tytuł rozprawy:

Arctic identity: global, national
and local processes of construction and transformation.

Promotorka

Prof. dr Uliana Vinikurova
The Arctic Institute of Art and Culture

Promotor pomocniczy

Dr Albert Jawłowski
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci

Prof. Marjorie Mandelstam Balzer
Georgetown University

Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek
Colegium Civitas

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/