Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 7 listopada  2019 roku o godz. 14.00
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magistra Michała Otorowskiego

Tytuł rozprawy:

Teozofia polityczna Jana Potockiego.
Studia egzegetyczne nad „Rękopisem znalezionym w Saragossie”

Promotor

Dr hab. Piotr Nowak
Uniwersytet w Białymstoku

Recenzenci

Dr hab. Filip Mazurkiewicz
Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Marian Skrzypek
Instytut Filozofii i Socjologii
Polska Akademia Nauk

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/