Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,
że w dniu 14 listopada  2019 roku o godz. 14.15
w siedzibie Wydziału „Artes Liberales” UW przy ul. Nowy Świat 69 (sala konferencyjna) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej magister Doroty Łagodzkiej

Tytuł rozprawy:

Zwierzę jako uczestnik i materiał sztuki.
Relacje między artystami a zwierzętami od połowy XX w. do dziś

Promotor

Prof. dr hab. Maria Poprzęcka
Wydział „Artes Liberales”

Recenzenci

Prof. dr hab. Anna Kutaj-Markowska
Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Uniwersytet Warszawski

Praca do wglądu na stronie Repozytorium UW: https://depotuw.ceon.pl/