Dr Sebastian Szymański (WAL UW) i prof. Marek Trippenbach (WF UW) w podcaście z Karolem Jałochowskim i Katarzyną Czarnecką dla portalu Pulsar („Polityka”).

Kryzysy, z którymi obecnie jako ludzkość się zmagamy, rozgrywają się w niezwykle złożonych systemach – na styku technologii, ekonomii, klimatologii i socjologii. Nie dostrzeżemy ich i nie zrozumiemy, nie wychodząc z bańki jednej dziedziny wiedzy. Konieczne jest zespolenie precyzji modeli tworzonych przez nauki ścisłe z głębokim zrozumieniem człowieka, społeczeństw i kultury, właściwym naukom humanistycznym. Platformą służącą połączeniu tych perspektyw ma być Centrum Badania Ryzyka Systemowegom powstające na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.