Dziekan Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs: