Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą”. Konferencja obędzie się w dniach 6–7 października 2017 roku w Sali Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego (piątek) i w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego UW (w sobotę). Szczegółowy program znajduję się na stronie internetowej Pracowni oraz poniżej.