Kierownik jednostki

dr hab. Zoja Morochojewa

Współpracownicy

mgr Anna Wróbel
dr Konrad Kuczara
dr Hanna Paulowska
dr Matylda Urjasz-Raczko
prof. dr hab Irina Boldonova
dr Nadezhda Aydaeva
dr Irina Zhernosenko

Opis

Głównym celem Laboratorium jest zbudowanie modelu komunikacji międzycywilizacyjnej w ramach UW jako przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji oraz strefy komunikacji międzykulturowej i dialogu w kontekście nauczania globalnego i akademickiej mobilności międzycywilizacyjnej.

Zakres zagadnień , którymi zajmuje się Laboratorium:

  •       komunikacja międzykulturowa,
  •       pogranicze międzycywilizacyjne w kontekście globalnym,
  •       dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny,
  •       dekonstrukcja i dialog Euro-Azji,
  •       dydaktyka  w szkole wyższej w procesie globalizacji,
  •       procesy świadomej adaptacji w perspektywie tożsamości kulturowej.