Kierownik jednostki

prof. dr hab. Szymon Wróbel

Współpracownicy

dr Ewa Majewska
dr Krzysztof Skonieczny
dr Sebastian Szymański
dr Katarzyna Szafranowska
mgr Jarosław Kopeć
mgr Krzysztof Pacewicz

kontakt

jaroslaw.kopec@al.uw.edu.pl

Opis