Kierownik jednostki

prof. dr hab. Szymon Wróbel

Współpracownicy

dr Krzysztof Skonieczny
dr Katarzyna Szafranowska
dr Sebastian Szymański
mgr Adam Cichoń

Opis

Laboratorium Techno-humanistyki jest jednostką działającą od 1 stycznia 2014 r. przy Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Laboratorium jest prowadzenie badań dotyczących społecznych i humanistycznych kontekstów funkcjonowania nowoczesnych technologii.