„Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” to projekt, skierowany do przedstawicieli ukraińskiego środowiska akademickiego, młodych badaczy oraz liderów społecznych organizacji edukacyjnych i stowarzyszeń zawodowych Ukrainy.

Celem projektu „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo” jest pomoc w kształtowaniu nowej generacji kadry zarządzającej systemem wyższej edukacji w Ukrainie oraz transfer technologii i implementacja innowacyjnego, europejskiego know how w ukraińskiej praktyce edukacyjnej.

W pięciu różniących się tematycznie fazach projektu w latach 2014 – 2019 wzięło udział prawie 250 przedstawicieli środowiska akademickiego Ukrainy. Po zakończeniu każdej z faz absolwenci programu wracali na własne uczelnie i organizacje z wizją zmian oraz wiedzą i doświadczeniem dobrych praktyk, z którymi mieli okazję się zapoznać podczas stażu edukacyjno-badawczego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w trakcie licznych konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin.

Po zakończeniu projektu, wielu absolwentom udało się dokonać odczuwalnych zmian zarówno na własnych uczelniach i organizacjach, jak i na poziomie ministerialnym. Po pięciu latach realizacji projektu grono aktywnych absolwentów programu tak wzrosło i tak się zaktywizowało, że w roku 2019 zostało zawiązane stowarzyszenie uczestników projektu (Громадська Організація «Інноваційний університет»)

Projekt „Innowacyjny uniwersytet i przywództwo”, organizowany przez Wydział „Artes Liberales” UW pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich jest współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство"

Uczestnicy programu „Innowacyjny uniwersytet  i przywództwo”

Інноваційний університет і лідерство

 

Інноваційний університет та лідерство” – це проект, скерований до представників української академічної спільноти, молодих дослідників та керівників освітніх організацій та професійних асоціацій України.

Метою проекту „Інноваційний університет та лідерство» є допомога у формуванні нового покоління управлінського персоналу в системі вищої освіти України, а також передача технології та впроваджування інноваційних європейських ноу-хау в українській освітній практиці.

Майже 250 представників академічної спільноти України взяли участь у п’яти тематично різних етапах проекту у 2014-2019 роках. Наприкінці кожного етапу випускники програми поверталися до власних університетів та організацій із баченням змін, знань та досвіду добрих практик, з якими вони мали змогу ознайомитись під час навчально-дослідницького стажування у Варшавському університеті та Ягеллонському університеті та під час численних консультацій із фахівцями з різних галузей.

Після завершення проекту багатьом випускникам вдалося впровадити значні зміни як у власних університетах та організаціях, так і на рівні міністерства. Після п’яти років реалізації проекту група активних випускників програми зросла та стала настільки активною, що в 2019 році було створено асоціацію учасників проекту – Громадська Організація «Інноваційний університет».

Проект „Інноваційний університет та лідерство”, організований факультетом „Artes Liberales” Варшавського університету під егідою Польського фонду ректорів, фінансується Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща.

Uczestnicy programu "Innowacyjny uniwersytet i przywództwo" Учасники програми "Інноваційний університет і лідерство"

Учасники програми „Інноваційний університет і лідерство”