4 października 2021 r. o godz. 12.00 odbyła się inauguracja zajęć dydaktycznych na Wydziale „Artes Liberales”. Podczas wydarzenia głos zabrali: Dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW – dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz. – oraz Prodziekan Wydziału „Artes Liberales” UW ds. studenckich – dr hab. Przemysław Kordos.

Wykład inaugurujący nowy rok akademicki na Wydziale „Artes Liberales” pt. „Białoruś – kraj między Wschodem a Zachodem?” wygłosił dr hab. Hieronim Grala.

Zapis wydarzenia jest dostępny on-line.

Zapis transmisji