Nazwa zajęć

Filmowy portret miasta: przypadek Nowego Jorku

Prowadzący

dr Michał Oleszczyk

Opis zajęć

Przedmiot ma za zadanie możliwie kompleksowe przybliżenie studentom zagadnienia, jakim jest reprezentacja Nowego Jorku w kinematografii amerykańskiej i światowej, widziana przez pryzmat kluczowych dzieł filmowych. Każde zajęcia skupione będą na przybliżeniu jednego aspektu reprezentacji Nowego Jorku, ale w ramach każdego spotkania zostanie także nakreślony szerszy kontekst historyczny, kulturowy, estetyczny i społeczny, w ramach którego powstał dany film. Każdy przywołany film będzie dodatkowo omówiony w kontekście twórczości danego reżysera, wskazując na stylistyczne dominanty i na tematyczne zainteresowania twórcy. Najważniejszym kontekstem pozostanie jednak społeczna i kulturowa historia samego miasta na przestrzeni ponad 200 lat jego istnienia.

Studentom proponuję wspólną podróż filmową po Nowym Jorku. Przez różne dzieła amerykańskiej i światowej kinematografii poznajemy społeczną i kulturową historię tego miasta na przestrzeni ponad 200 lat jego istnienia.

Michał Oleszczyk

Informacje dodatkowe

Typ zajęć

Konwersatorium

Rodzaj zajęć

Fakultatywne

Cykl dydaktyczny

Semestr letni 2017/2018

Syllabus

USOS

Inne zajęcia prowadzącej

  • Historia filmu dokumentalnego
  • Wprowadzenie do analizy filmu
  • Proseminarium magisterskie humanistyczno-społeczne

Galeria