Po przerwie spowodowanej pandemią, na Wydział „Artes Liberales” powraca FestiWAL Sztuk Wyzwolonych. Trzecia edycja festiwalu odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2023 roku.

FestiWAL

Pierwsza edycja Festiwalu postała w 2018 roku jako oddolna inicjatywa studentów. Wynikała z potrzeby przełożenia wiedzy oraz refleksji zdobytych w toku studiów na działanie artystyczno-społeczne i stanowiła przestrzeń swobodnej ekspresji twórczej studentów oraz pracowników Wydziału. Festiwal odpowiadał również na potrzebę zacieśniania więzów społecznych wspólnoty „Artes Liberales”, jednocześnie stanowiąc barwną wizytówkę naszej społeczności w świecie uniwersyteckim.

Festiwal jest czasem fiesty i karnawału, w trakcie którego zacierają się granice między nauką i sztuką, a Wydział „Artes Liberales” na kilka dni staje się galerią, teatrem, przestrzenią performatywną, salą koncertową. Każda edycja festiwalu jest unikatowa, dokładnie taka, jaką uczyni ją wspólnota studentów, ponieważ to oni są głównymi twórcami programu artystycznego.

3. edycja Festiwalu

Temat tegorocznej edycji stanowią TOŻSAMOŚCI. Wieloznaczność tego terminu będzie wyznaczać kierunek naszych rozważań. Wszystkie zaplanowane na trzecią edycję FSW wydarzenia artystyczne (a wśród nich wystawy sztuk wizualnych, spektakl i koncert), debaty oraz spotkania z gośćmi zorganizujemy w ramach refleksji nad różnorodnością występujących współcześnie tożsamości. Będziemy namierzać punkty zapalne, a także wspólne pomiędzy istniejącymi obok siebie tożsamościami zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej. Przekuwając teorię naukową w działanie artystyczne sprawdzimy jak pojęcie tożsamości działa w konkretnym kontekście, co pozwoli nam głębiej zrozumieć jego znaczenie oraz zintegrować je w ramach naszego osobistego doświadczenia.

W harmonogramie tegorocznej edycji Festiwalu znajdują się m.in. spektakl wydziałowej grupy teatralnej Laboratorium Per-Formy na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza, dwie wystawy sztuk wizualnych Perspektywy nieludzkie oraz Historie opakowane, przestrzeń koncertowo-performatywna, a także debaty i warsztaty z gośćmi festiwalu.

Open Call

Do 10 marca 2023 r. trwa OPEN CALL dla osób studenckich i pracowniczych Wydziału „Artes Liberales” – czekamy na zgłoszenia waszych pomysłów i prac, które zaprezentujemy w ramach wystaw sztuki wizualnej oraz przestrzeni koncertowo-performatywnej.

Zgłoszenia można wysyłać na adres: fsw.artesliberales@gmail.com, do czego serdecznie zachęcamy.