3. edycja Festiwalu Sztuk Wyzwolonych odbywa się w dniach 29 maja – 2 czerwca.

29 maja, o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72 odbędzie się Gala Otwarcia Festiwalu Sztuk Wyzwolonych oraz inaugurujący ją spektakl wydziałowej grupy teatralnej Laboratorium Per-Formy “K_ości” na podstawie dramatu “Iwona, księżniczka Burgunda” oraz opowiadania “Dziewictwo” Witolda Gombrowicza.

Zapraszamy serdecznie na wszystkie wydarzenia zorganizowane z myślą o społeczności Wydziału „Artes Liberales”. Temat tegorocznej edycji Festiwalu stanowi pojęcie TOŻSAMOŚCI, któremu przyglądać się będziemy przez soczewki naukowe oraz artystyczne.

W trakcie pięciu dni festiwalowych odbywać się będą wystawy sztuk wizualnych, debaty, warsztaty, spektakl teatralny, pokaz filmowy, gra performatywna i koncert. Zobacz → harmonogram Festiwalu.

Wszystkie wydarzenia odbywają się w Kolegium Artes Liberales przy ul. Dobrej 72.

FestiWAL

Pierwsza edycja Festiwalu postała w 2018 roku jako oddolna inicjatywa studentów. Wynikała z potrzeby przełożenia wiedzy oraz refleksji zdobytych w toku studiów na działanie artystyczno-społeczne i stanowiła przestrzeń swobodnej ekspresji twórczej studentów oraz pracowników Wydziału. Festiwal odpowiadał również na potrzebę zacieśniania więzów społecznych wspólnoty „Artes Liberales”, jednocześnie stanowiąc barwną wizytówkę naszej społeczności w świecie uniwersyteckim.

Festiwal jest czasem fiesty i karnawału, w trakcie którego zacierają się granice między nauką i sztuką, a Wydział „Artes Liberales” na kilka dni staje się galerią, teatrem, przestrzenią performatywną, salą koncertową. Każda edycja festiwalu jest unikatowa, dokładnie taka, jaką uczyni ją wspólnota studentów, ponieważ to oni są głównymi twórcami programu artystycznego.

3. edycja Festiwalu

Temat tegorocznej edycji stanowią TOŻSAMOŚCI. Wieloznaczność tego terminu będzie wyznaczać kierunek naszych rozważań. Wszystkie zaplanowane na trzecią edycję FSW wydarzenia artystyczne (a wśród nich wystawy sztuk wizualnych, spektakl i koncert), debaty oraz spotkania z gośćmi zorganizujemy w ramach refleksji nad różnorodnością występujących współcześnie tożsamości. Będziemy namierzać punkty zapalne, a także wspólne pomiędzy istniejącymi obok siebie tożsamościami zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i społecznej. Przekuwając teorię naukową w działanie artystyczne sprawdzimy jak pojęcie tożsamości działa w konkretnym kontekście, co pozwoli nam głębiej zrozumieć jego znaczenie oraz zintegrować je w ramach naszego osobistego doświadczenia.

W harmonogramie tegorocznej edycji Festiwalu znajdują się m.in. spektakl wydziałowej grupy teatralnej Laboratorium Per-Formy na podstawie twórczości Witolda Gombrowicza, dwie wystawy sztuk wizualnych Perspektywy nieludzkie oraz Historie opakowane, przestrzeń koncertowo-performatywna, a także debaty i warsztaty z gośćmi festiwalu.