Erasmus – zagraniczne studia częściowe w roku akademickim 2022/2023 – zasady ogólnouniwersyteckie.

Biuro Współpracy z Zagranicą opublikowało szczegółowe zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem. Więcej informacji pod adresem: http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/