Wizyta w LIBAL dr José María Espinosa de los Monteros, przewodniczącego Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii, 24–26 X 2017

Na zaproszenie Kierownika LIBAL przybył do Warszawy przewodniczący Forum Studiów nad Historią Wojskową Hiszpanii, dr José María Espinosa de los Monteros. Celem wizyty było podsumowanie dziesięciolecia współdziałania Laboratorium Sofia Casanova z hiszpańskimi ośrodkami dziejów wojskowości. Współpraca ta obejmuje przede wszystkim badania nad polskim uczestnictwem w hiszpańskiej wojnie o niepodległość (1808-1814) oraz w hiszpańskiej wojnie domowej (1936-1939), ale także edycje hiszpańskie podstawowych tekstów związanych z udziałem Polaków w wojnach za Pirenejami. Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, jest stowarzyszeniem hiszpańskim skupiających badaczy europejskich, jego członkami są Prof. Jan Kieniewicz, dr Jan Stanisław Ciechanowski i dr Cristina González Caizán. Omawiana była dalsza współpraca, w której zostanie uwzględniona historia polskich związków z Hiszpanią w wieku XX. Foro wydaje „Cuadernos del Bicentenario” (dr Cristina González Caizán jest członkiem redakcji) i wspiera publikowanie naszych prac w Hiszpanii. W tym roku wydało „Por Napoleón en España. Los soldados polacos en los Sitios de Zaragoza (1808-1809)” autorstwa Cristiny González Caizán. Wizyta była okazją do prezentacji tej książki w kręgu warszawskich miłośników historii i kultury hiszpańskiej. Odbyła się w środę 25 X w siedzibie Ambasady Hiszpanii w Warszawie.

LIBAL chce przekonać partnerów hiszpańskich do idei wspierania starań o integrację badań naukowych i działań promocyjnych w obu krajach, także z pomocą środowisk pozaakademickich.

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz