Książka pt. „Wykład o słodkiej ziemi Cypru Cronaca, to jest Kroniką, zwany” w przekładzie i opracowaniu prof. dr hab. Małgorzaty Borowskiej otrzymała w konkursie Academia 2023 wyróżnienie za opracowanie edytorskie.

Konkurs Academia 2023

Konkurs Academia ma na celu wyróżnienie i promocję wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych. W 2023 roku odbyła się 16. edycja konkursu.

Organizatorami konkursu są Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Historia i Kultura. Tegoroczna edycja konkursu towarzyszyła Międzynarodowym Targom Książki w Warszawie, które odbyły się w dniach 25–28 maja 2023 roku na Placu Defilad i w Pałacu Kultury i Nauki.

Wykład o słodkiej ziemi Cypru…

Dzieło Leoncjusza Machierasa „Wykład o słodkiej ziemi Cypru Cronaca, to jest Kroniką, zwany” (Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η ποία λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν) stanowi pierwszorzędne, miejscami wręcz jedyne, źródło historyczne do dziejów Cypru pod panowaniem dynastii Lusignanów, jest też bezcennym pomnikiem średniowiecznego dialektu nowogreckiego wyspy. Jednym z najbardziej dyskutowanych problemów związanych z autorem kroniki, rodowitym Cypryjczykiem a zarazem dworzaninem frankońskim i synem urzędnika królewskiego, jest jego świadomość etnoreligijna, która wpływa na dobór materiału i sposób jego opisu i oceny.

Publikacja jest pierwszym w języku polskim przekładem kroniki Machierasa (z oryginału cypryjskiego) i jednym z pierwszych, który uwzględnia wszystkie trzy istniejące wersje rękopiśmienne. Przekład opatrzony jest wstępem, przypisami, słownikiem terminów, indeksami, mapami oraz tablicą genealogiczną Lusignanów.

Publikację wydano przy wsparciu finansowym cypryjskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu i Młodzieży za pośrednictwem Fundacji „Instytut Artes Liberales” oraz dzięki środkom Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału „Artes Liberales” UW.

Fragmenty książki dostępne są bezpłatnie → na stronie księgarni WUW. W całości książka dostępna jest do kupienia w wersji elektronicznej i papierowej.