Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydział „Artes Liberales” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie Chrześcijaństwo w kulturze polskiej i europejskiej doby wczenonowożytnej.

Seminaria odbywać się będą we wtorki o godz. 15–16.30 w „Białej Willi”, ul. Dobra 72, sala konferencyjna.

Seminarium rozpoczął wykład ks. Prof. dra hab. Marka Starowieyskiego, Tradycje biblijne w kulturze europejskiej. Spojrzenie syntetyczne. Na kolejnych spotkaniach zostaną wygłoszone w semestrze zimowym wykłady:

  • dr Marii Chodyko, Czas historia i historiozofia w myśli św. Augustyna
  • mgr. Jarosława Bedyniaka, Pociecha filozofii Boecjusza
  • ks. prof. dra hab. Józefa Naumowicza, Projekt humanistyczny Kasjodora: De artibus ac disciplinis liberalium litterarum
  • o. prof. dra hab. Bazylego Degórskiego, Święty Hieronim o kobietach
  • prof. dra hab. Andrzeja Dąbrówki, Co nowego u Mistrza Polikarpa? oraz Sanktuarium jasnogórskie i paulini
  • bpa prof. dra hab. Michała Janochy, Maryjność i mariologia – sztuka i pieśń Maryjna
  • prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej, Maryjność i mariologia – sztuka i pieśń Maryjna oraz Christianitas i humanitas kultury renesansowej. (Na przykładzie Padwy czasów Kochanowskiego)
  • mgr. Tadeusza Rubika, Pismo Święte – ale które? Kontrowersje dotyczące kanonu Biblii i jej polskich przekładów w dobie przedtrydenckiej
  • mgr Agaty Starownik, Między Koniecznością a Poezją. Parafrazy psalmów w XVI w oraz W co wierzył Jan z Czarnolasu? Obraz Boga i tradycje teologiczne twórczości Kochanowskiego
  • dr hab. Justyny Dąbkowskiej- Kujko, prof. KUL, „Ego e Philologia Philosophiam feci”. Erazm i Lipsjusz wobec dziedzictwa kulturowego

W imieniu Zespołu
Alina Nowicka-Jeżowa