Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwentka studiów doktoranckich z zakresu literaturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej rozprawa doktorska zatytułowana Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego, napisana pod kierunkiem prof. Marii Kalinowskiej i promotor pomocniczej dr Katarzyny Nowakowskiej-Sito, dotyczyła imaginacji Juliusza Słowackiego, ale także modernisty – Witolda Pruszkowskiego oraz przemiany wrażliwości odbiorców Anhellego (czytelników, artystów, krytyków) na przestrzeni epok.

Laureatka stypendium Lama na pobyt w Paryżu (2019). Współpracowała z Zespołem prof. Mikołaja Sokołowskiego przy projekcie badawczym poświęconym inwentarzowi Władysława Mickiewicza w Bibliotece Polskiej w Paryżu (2019) oraz z Zespołem kierowanym przez prof. Marię Kalinowską, badającym notatnik z podróży (Raptularz wschodni) Juliusza Słowackiego (od 2015).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, malarstwa Młodej Polski oraz korespondencji sztuk.

Publikacje

  • M. Chilińska, Rola reminiscencji genewskich we wschodniej podróży Słowackiego. Studium z krytyki wyobraźni, [w:] Raptularz z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze, t. III Studia nad „Raptularzem wschodnim” Juliusza Słowackiego. Źródła i konteksty, pod red. M. Kalinowskiej, E. Kiślak i Z. Przychodniaka, Warszawa 2020, s. 353-377.
  • M. Chilińska, Rozważania o poetyckim obrazie pustyni w „Anhellim” Juliusza Słowackiego. Artykuł ukaże się w tomie: Humanizm: między Wschodem a Zachodem, pod red. M. Kalinowskiej, A. Nowickiej-Jeżowej [w druku].
  • M. Chilińska, Recepcja poematu „Anhelli” Juliusza Słowackiego w malarstwie Witolda Pruszkowskiego, „PL.IT/rassegna italiana diargomentipolacchi” 2018, nr 9 .
  • M. Chilińska, „Anhelli” Juliusza Słowackiego w świetle odczytań modernistycznych. Mistyczna perspektywa recepcji poematu, „Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ”, nr 13 (2/2016), Kraków 2016, s. 49-83.
  • M. Chilińska, Romantyzm i surrealizm – wyobraźniowe światy sennych wizji wywiedzione 
z „Samuela Zborowskiego” Juliusza Słowackiego i twórczości Giorgia de Chirico, [w:] Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne, pod. red. E. Modzelewskiej, 
P. Sobola, Kraków 2015, s. 239-254.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content