Select Page

Ludzie

Biogram

Doktoryzowała się z literaturoznawstwa na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013). Laureatka stypendium Lama na pobyt w Paryżu (2019). Współpracowała z Zespołem prof. Mikołaja Sokołowskiego przy projekcie badawczym poświęconym inwentarzowi Władysława Mickiewicza w Bibliotece Polskiej w Paryżu (2019) oraz z Zespołem kierowanym przez prof. Marię Kalinowską, badającym notatnik z podróży (Raptularz wschodni) Juliusza Słowackiego (od 2015). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego, malarstwa romantyzmu i Młodej Polski, szeroko rozumianej korespondencji sztuk, edytorstwa, humanistyki cyfrowej. Autorka książki Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego (2021) oraz strony internetowej: slowacki.al.uw.edu.pl.

Publikacje

 • wraz z Profesor Kalinowską, ”The Eastern Diary” – Juliusz Słowacki’s travel notebook from his journey to Greece, Egypt and the Holy Land, http://www.euromanticism.org/virtual-exhibition/ [artykuł przyjęty do druku];
 • „Raptularz wschodni” Juliusza Słowackiego. Prace nad stroną internetową rękopisu (tekst powstał w ramach konferencji „Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów”, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie 2020) [artykuł przyjęty do druku];
 • wspólnie z Ludmiłą Janion, Bez przyszłości: queerowy sprzeciw „Anhellego” Juliusza Słowackiego w kontekście prób kontynuacji poematu, „Pamiętnik Literacki” [artykuł przyjęty do druku];
 • Topografia wyobraźni anhellicznej. Modernistyczna recepcja „Anhellego” Juliusza Słowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021;
 • Przestrzeń cmentarza anhellicznego na obrazie „Unitka” i w poemacie „Car” Witolda Pruszkowskiego jako tło do snucia refleksji nad aktualnymi wydarzeniami, w: Cmentarz – dziedzictwo materialne i duchowe, red. T. Klimowicz, A. Rybińska, M. Tarajko, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, s. 157-172;
 • „Król-Duch” Juliusza Słowackiego w pastelach Tymona Niesiołowskiego, w: Studia o „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. M. Kuziak, J. Ławski, Collegium Columbianum SJ, Warszawa-Białystok 2020, s. 411-429;
 • Anielica Eloe – bohaterka poematu Anhelli Juliusza Słowackiego w malarstwie modernistów, w: Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2020, s. 123-146;
 • Rola reminiscencji genewskich we wschodniej podróży Słowackiego. Studium z krytyki wyobraźni, w: Raptularz z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego. Edycja – studia – komentarze, t. III Studia nad „Raptularzem wschodnim” Juliusza Słowackiego. Źródła i konteksty, pod red. M. Kalinowskiej, E. Kiślak i Z. Przychodniaka, DiG, Warszawa 2020, s. 353-377;
 • Rozważania o poetyckim obrazie pustyni w „Anhellim” Juliusza Słowackiego, w: Humanizm: między Wschodem a Zachodem, pod red. A. Świder-Pióro, M. Baraniak, opieka naukowa M. Kalinowska, A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, s. 201-224;
 • Recepcja poematu „Anhelli” Juliusza Słowackiego w malarstwie Witolda Pruszkowskiego, „PL.IT/rassegna italiana diargomentipolacchi” 2018, nr 9;
 •  „Anhelli” Juliusza Słowackiego w świetle odczytań modernistycznych. Mistyczna perspektywa recepcji poematu, „Zeszyty Naukowe Doktorantów UJ”, nr 13 (2/2016), Kraków 2016, s. 49-83;
 • Romantyzm i surrealizm – wyobraźniowe światy sennych wizji wywiedzione z „Samuela Zborowskiego” Juliusza Słowackiego i twórczości Giorgia de Chirico, w: Romantycy na krańcach świata. Podróże egzotyczne i peregrynacje wewnętrzne, pod. red. E. Modzelewskiej, P. Sobola, Kraków 2015, s. 239-254.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content