Opisy kierunków studiów

Antropozoologia

Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne to kierunek jedyny w swoim rodzaju. Podobne programy studiów są rzadkie w skali światowej (za granicą funkcjonują pod nazwą Anthrozoology lub Human-Animal Studies). Jest to jeden z nielicznych kierunków w Polsce łączący trzy różne dziedziny nauk. Wiedza oferowana na tych studiach jest z jednej strony szeroka ze względu na interdyscyplinarność, z drugiej strony specjalistyczna i konkretna, ponieważ skupiona na zwierzętach i naszych relacjach z nimi.

Studenci uczą się samodzielnego zdobywania i wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy, co jest cenną umiejętnością w warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy, w których wiedza o charakterze zawodowym szybko okazuje się nieaktualna.

Oprócz wykładowców uniwersyteckich zajęcia prowadzą także eksperci z innych jednostek dydaktycznych i badawczych oraz instytucji. W programie oprócz zróżnicowanej oferty zajęć w salach, są także zajęcia laboratoryjne, terenowe i wyjazdowe.

Studia zostały zaprojektowane i są prowadzone we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Psychologii.

Artes liberales
Studia I stopnia
Studia II stopnia
Filologia nowogrecka

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS, Kolegium Artes Liberales).

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
Studia I stopnia
Studia II stopnia

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands

Interdisciplinary Studies on Social Change to nowy kierunek studiów przygotowany przez Wydział „Artes Liberales” i Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM) UW. Pierwszy nabór na studia odbędzie się w czerwcu i wrześniu 2022 roku. 

Proponowany program jest wszechstronny, łącząc kulturę z naukami społecznymi. Koncentruje się na najważniejszych wyzwaniach współczesnego świata. Osią tematyczną studiów jest szeroko pojęta zmiana społeczna. Tematyka studiów łączy się w trzy główne wiodące wątki:

 • państwosuwerennośćinstytucje (model suwerennej władzy, państwo narodowe, zarządzanie populacją, globalizacja, instytucje)
 • zmiana społeczna i tożsamość (ruchy społeczne, rewolucje, wojny, kondycja ponowoczesna, postkolonializm, religia,
  liberalizm i indywidualizm)
 • ryzyka i kryzysy (kryzys historyczny i współczesny, pojęcie i wymiary ryzyka) przedstawione w ramach trzech aspektów: a) metod zarządzania i relacji władzy;
  b) perspektywy instytucji oraz
  c) indywidualnej perspektywy jednostek (np. migrantek/-ów i osób mobilnych).

Tym trzem ścieżkom towarzyszą trzy główne seminaria tematyczne. Wszystkie kwestie są prezentowane zarówno z perspektywy nauk społecznych, jak i humanistycznych, głównie kulturoznawstwa. 

Zakres studiów dotyczy spraw związanych z pograniczami Europy, w szczególności z Polską i północną częścią Morza Śródziemnego oraz w mniejszym stopniu – z Bałkanami. 

Wykładowczyniami i wykładowcami są osoby z bogatym doświadczeniem prowadzenia badań naukowych w obszarach oferowanych przez siebie zajęć. 

Ważną częścią programu stanowią rozbudowane kursy językowe: włoskiego lub hiszpańskiego wraz z zajęciami seminaryjnymi prowadzonymi częściowo w tych językach. 

Każdy student będzie mógł skomponować własny program studiów z różnych komponentów, na przykład:

 • seminaria główne (prowadzone w tandemach wykładowców Wydziału „Artes Liberales” i OBM UW);
 • zajęcia z języka włoskiego lub hiszpańskiego, zarówno o charakterze językowym, jak i seminaria naukowe w języku włoskim lub hiszpańskim; 
 • zajęcia metodyczne: metody kulturoznawstwa i metody badań społecznych; 
 • warsztaty z naciskiem na umiejętności praktyczne, skupiające się głównie wokół przetwarzania i prezentacji danych;
 • wykłady i konwersatoria monograficzne i tematyczne.

Informatory, przewodniki i filmy instruktażowe UW

Masz pytanie związane z rekrutacją?

Skontaktuj się z wydziałową komisją rekrutacyjną:

 • Kontakt z komisją rekrutacyjną na kierunek artes liberales: dr Violetta Rączewska, adres e-mail rekrutacja_class@al.uw.edu.pl
 • Kontakt z komisją rekrutacyjną na kierunek antropozoologia: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_az@al.uw.edu.pl
 • Kontakt z komisją rekrutacyjną na kierunek filologia nowogrecka: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_fn@al.uw.edu.pl
 • Kontakt z komisją rekrutacyjną na kierunek kulturoznawstwo: cywilizacja śródziemnomorska: mgr Karolina Koper, adres e-mail rekrutacja_cs@al.uw.edu.pl
 • Kontakt w sprawie rekrutacji dla cudzoziemców  i osób z dyplomem zagranicznym: mgr Katarzyna Bosk, adres e-mail bosk@al.uw.edu.pl
 • Kontakt z komisją rekrutacyjną na kierunek Interdisciplinary Studies on Social Change: mgr Roman Brzeziński, adres e-mail r.brzezinski@al.uw.edu.pl

Pełnomocnik ds. rekrutacji na Wydziale „Artes Liberales”
Dr Violetta Rączewska
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa
tel. 22 55 25 910
e-mail: rekrutacja@al.uw.edu.pl