Jednostki samodzielne

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną

Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną, stworzony przez Profesora Jerzego Axera, obecnie stanowi część Wydziału „Artes Liberales”. Jest miejscem spotkań wszystkich zainteresowanych antykiem i jego recepcją na przestrzeni stuleci – miejscem dialogu między przedstawicielami różnych środowisk i dyscyplin. To właśnie w takiej formule, zainicjowanej także w postaci serii „Debaty AL” przez Profesora Jana Kieniewicza, który przez wiele lat kierował OBTA, kryje się potencjał i szansa dla kultury antycznej na odgrywanie ważnej roli w XXI wieku.

Strona internetowa Ośrodka→

Kolegium Artes Liberales

Kolegium Artes Liberales to eksperymentalna jednostka dydaktyczna i naukowa Wydziału „Artes Liberales”. Jednostka koordynuje liczne programy badawcze oraz studia I i II stopnia na kierunku artes liberales. Koncepcja studiów powstała w wyniku prac prowadzonych z udziałem profesorów ze Stanów Zjednoczonych i z Europy.

Strona internetowa Kolegium→

Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales

LIBAL nie jest jednym z Laboratoriów Wydziału, to jego część trwała. Ta przestrzeń służy wszystkim i w tym jej interdyscyplinarny urok. Idea takiej przestrzeni pojawiła się wcześniej, wydaje się, że była obecna od początku istnienia OBTA. Był to pomysł prowadzenia debat, spotkań o wymiarze łączącym dawne tradycję rozmowy intelektualnej z nowymi potrzebami sporów naukowych  czytaj dalej →

PROJEKTY BADAWCZE
Jednostki badawcze
Komisja Bałkańskie Śródziemnomorze
Komisja Humanistyki Transdyscyplinarnej
Komisja „Speculum Byzantinum”
Laboratorium Filhelleńskie
Laboratorium „Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku”
Laboratorium Romantyczne
Laboratorium semiotyczne
Laboratorium „Sofia Casanova
Laboratorium Techno-Humanistyki
Laboratorium „University-in-différance”
Międzywydziałowy Zespół Komparatystyki afiliowany przy Wydziale „Artes Liberales”
UW
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości”
Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej
Pracownia Ekologii Teatru
Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”
Pracownia Studiów Helleńskich
The Cluster The Past for the Present – International Research and Educational Programme