Przy Wydziale działa pięć studenckich kół naukowych. Dzięki nim nasi studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i doświadczenie, prowadzić badania naukowe, wydawać publikacje, brać udział w konferencjach i szkoleniach oraz spotykać się z przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki.