Wydział „Artes Liberales” to jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, łącząca działalność edukacyjną z pracą naukową. Patronuje nam idea sztuk wyzwolonych – artes liberales, a więc dyscyplin, które już w starożytności uważano za godne człowieka wolnego. Proponujemy kandydatom wszechstronne wykształcenie humanistyczne z otwarciem na inne dziedziny wiedzy. Pragniemy, by nasi absolwenci byli ludźmi niezależnymi w swoich poglądach, mającymi odwagę wyrażać własne zdanie z poszanowaniem i zrozumieniem odmiennych opinii.

Nasz Wydział to wyjątkowe miejsce, w którym najważniejsza jest Wspólnota wykładowców, studentów i wszystkich osób tworzących Uniwersytet. Zapewniamy znakomite warunki do studiowania: grupy zajęciowe są nieliczne, co umożliwia studentom bliski kontakt zarówno z kolegami, jak również wykładowcami. Ponadto zindywidualizowany charakter studiów pozwala każdemu z uczestników na budowanie własnego modelu kształcenia i pogłębianie zainteresowań. Studentom umożliwiamy uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych na naszym Wydziale, które zdobyły wsparcie Unii Europejskiej oraz renomowanych zagranicznych i polskich instytucji. W klasyfikacji jednostek akademickich nasz Wydział zajmuje w danej grupie dziedzinowej trzecie miejsce w Polsce, a pierwsze pod względem realizowanych grantów badawczych.

Wszystkie nasze studia są stacjonarne i bezpłatne.

Antropozoologia

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. Zdobędziecie warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Artes liberales

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Filologia nowogrecka

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS).

ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie są prowadzone przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Historycznym UW. Studia stwarzają doktorantom warunki do indywidualnej pracy naukowej pod opieką dwóch opiekunów naukowych, samodzielnych badań i współpracy naukowej w zespołach badawczych, a także realizacji indywidualnego programu studiów, który obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. Program studiów prowadzi doktoranta do zdobycia pogłębionej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającej na interdyscyplinarne badania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin; znajomości terminologii i metodologii nauk; znajomości metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny) na Wydziale „Artes Liberales“ wyrastają z długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy wszechstronną działalność naukową w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując z powodzeniem eksperymentalne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią nowatorskie jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą.