Select Page

Ludzie

Biogram

Dr. Kyunney Takasaeva (w języku Sacha – Künnej Takaahaj) koordynatorka Polsko-Syberyjskiej grupy badawczej na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła studia w Irkucku i Moskwie w zakresie pedagogiki i psychologii. Jest autorką dwóch rozpraw doktorskich. Pierwszą, z dziedziny psychologii obroniła w Moskwie w 2001 roku, gdzie zajmowała się pracą dydaktyczno-naukową w zakresie etnopsychologii.

Od 2008 roku jest związana z Uniwersytetem Warszawskim najpierw jako uczestniczka stypendium Rządu Polskiego dla młodych naukowców Studium Europy Wschodniej UW na Wydziale Psychologii (promotor: Prof. dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska); Następnie na Wydziale „Artes Liberales” jako uczestniczka grantu Unii Europejskiej „Erasmus Mundus” (pod kierownictwem Prof. dr hab. Jana Kieniewicza). Absolwentka Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW. W 2017 roku obroniła pracę doktorską z wyróżnieniem na Wydziale „Artes Liberales” UW (Promotor: Prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek). Uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa.

Brała udział w międzynarodowych naukowych konferencjach w Polsce, Rosji, Kazachstanie, Uzbekistanie oraz USA. Jest autorem ponad dwudziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się po polsku, rosyjsku i angielsku.

Zainteresowania naukowe ukierunkowane na badania antropologii kultury, społeczeństw i kultur Rosji, Azji Centralnej, Arktyki; wielokulturowości z uwzględnieniem kultur ludów rdzennych Syberii w kontekście nowoczesnego postkolonializmu i dekolonizacji. Jej zainteresowania naukowe również dotyczą powiązań społeczno-antropologicznych między Polską a Syberią, w tym tematy dotyczące polskich badań na syberyjskich terenach oraz badania tożsamości rdzennych ludów Syberii.

Prowadzi obszerną prace w zakresie popularyzacji wiedzy na temat kultur rdzennych ludów Syberii, współpracuje z instytucjami kultury i uczelniami Polski i świata w organizowaniu wykładów, wystaw, pokazów filmów, o sztuce i folkloru współczesnej Syberii.

W marcu 2018 roku została odznaczona medalem Gminy Tłuszcz imienia Wacława Sieroszewskiego.

W kwietniu 2019 roku została pomysłodawcą uroczystej instalacji w Polsce jakuckiego symbolu Serge na cześć polskiego badacza kultury Jakutów (Sacha) – Wacława Sieroszewskiego w Szkole Podstawowej jego imienia w miejscowości Kozły (gmina Tłuszcz) skąd on pochodził.

W 2019- 2020 odbyła roczny wyjazd badawczy w USA (Smithsonian Institution; The University of North Carolina at Chapel Hill; The University of Texas at Austin) w ramach projektu COLING prowadzony na Wydziale Artes Liberales UW (Profesor Justyna Olko) finansowanego ze środków program HORIZONT 2020 działania Marii Skłodowskiej Curie & Reserch and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE).

W styczniu 2020 roku wydala monografię pt .JAKUCKIE PRACE WACŁAWA SIEROSZEWSKIEGO I ZMIANE KULTUROWE NARODU SACHA. Wydawnictwo DiG, Warszawa.

W grudniu 2020 roku wydała książkę w języku Sacha oraz angielskim dla dzieci pt. ЧЫСХААН уонна Аан Дойду үрдүнэн Айылҕа туругун уларыйыыта (Ирбэт тоҥ ууллуута)/Chyskhaan: The Lord of the Cold and Global climate changing (Ice Melting).

Jako wynik wyjazdu badawczego do USA w 2020-2021 została pomysłodawcą projektu „To be named” w ramach projektu COLING na Wydziale Artes Liberales we współpracy z Smithsonian Institution (Washington DC), The University of North Carolina at Chapel Hill, The Adam Mickiewicz University in Poznań. Współpracuje w projekcie „To be named”.

Prowadzi autorskie zajęcia na Wydziale Artes Liberales pt. „Republika Sacha (Jakucja) –terytorium skrzyżowania cywilizacji”, „Północne kraje i kultury” oraz Dyskusyjny klub filmowy „Sny o Syberii”.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content