Select Page

Ludzie

Biogram

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” UW. Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży UW oraz International Research Society for Children’s Literature. Kierownik projektów „Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury” (Preludium NCN, 2021–2024) i „Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989” („Diamentowy Grant” MNiSW, 2016–2020). Interesuje się kulturą kierowaną do niedorosłych odbiorców i recepcją antyku, a na łamach „Kultury Liberalnej” publikuje recenzuje książek dla dzieci i młodzieży.

Projekty badawcze, stypendia i nagrody:
2021–2024
Projekt Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury (opiekun: prof. UWr Dorota Michułka), Preludium NCN, kierownik.
2016–2021
Projekt Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges, ERC Consolidator Grant, kierownik: prof. Katarzyna Marciniak, uczestnik.
2016–2020
Projekt Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989 (opiekun: prof. Grzegorz Leszczyński), „Diamentowy Grant” MNiSW, kierownik.
2018
Wyróżnienie w VII Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny (praca magisterska Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie, promotor: prof. Katarzyna Marciniak).
2018
Stypendium Internationale Jugendbibliothek w Monachium.
2016/2017
Projekt Chasing Mythical Beasts… The Reception of Graeco-Roman Mythology in Children’s and Young Adults’ Culture as a Transformation Marker (2014–2017), Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives, kierownik: prof. Katarzyna Marciniak, uczestnik.

Publikacje

 • Rybak, Obrazowanie Zagłady. Narracje holokaustowe w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży, Warszawa 2023, https://doi.org/10.31338/uw.9788323562818;
 • Rybak, Towards A Literature of Actions: Green Informational Picturebooks and Critical Engagement with Fighting Climate Change, „Children’s Literature in Education” 2023 [online first], https://doi.org/10.1007/s10583-023-09549-5;
 • M. Czernow, K. Rybak, Zielony dydaktyzm, czyli o tym, jak dorośli projektują przyszłość planety we współczesnych książkach ekologicznych dla dzieci, [w:] Przyszłość. Szkice o sztuce dla dziecka, red. A.M. Czernow, J. Żygowska, Poznań 2022, s. 13–31;
 • Rybak, A. Suchańska, M. Wdzięczkowska, A. Leszczyńska, G. Niemczynowicz-Szkopek, D. Kowalik, Dziecięca książka informacyjna w Polsce. Wybrane problemy, „Filoteknos” 2022, nr 12, https://doi.org/10.23817/filotek.12-23;
 • Rybak, How Informational Activity Picturebooks Work: Interactive Invitation to a Critical Approach to Knowledge, „International Research in Children’s Literature” 2022, t. 15, z. 3, https://doi.org/10.3366/ircl.2022.0470;
 • Rybak, Zagłada (nie) dla dzieci. Nadużycia w polskiej literaturze dziecięcej XXI wieku, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2021, nr 17, https://doi.org/10.32927/zzsim.884;
 • Rybak, Shaping the Memory of Irena Sendler in Polish Children’s Literature, „Filoteknos” 2021, nr 11, https://doi.org/10.23817/filotek.11-6;
 • Rybak, Traumatyzować czy tabuizować? Narracje holokaustowe w literaturze dziecięcej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio N – Educatio Nova” 2021, t. 6, https://doi.org/10.17951/en.2021.6.251-264;
 • Rybak, „Zupełnie inne miasto”. Obrazy warszawskiego getta w polskiej literaturze dziecięcej XXI wieku, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2021, t. 3, z. 1, https://doi.org/10.32798/dlk.634;
 • Rybak, Zagłada i ideologia w polskiej literaturze dziecięcej XXI wieku, „Narracje o Zagładzie” 2021, nr 1, https://doi.org/10.31261/NoZ.2021.07.09;
 • Rybak, Pandemia koronawirusa w utworach dla dzieci. Analiza w świetle badań nad dziecięcą książką informacyjną, „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” 2020, t. 2, z. 2, https://doi.org/10.32798/dlk.594;
 • Rybak, I (nie) żyli długo i szczęśliwie. Konstrukcje zakończeń w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie, „Literatura Ludowa” 2019, t. 63, z. 1, http://dx.doi.org/10.12775/LL.1.2019.001;
 • Rybak, Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie, Warszawa 2019, https://doi.org/10.31338/uw.9788323540243;
 • Rybak, Żyd i uchodźca. Znaczące powinowactwa narracyjne w polskiej literaturze dziecięcej ostatniej dekady, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej kontekst” 2017, nr 2, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/18293;
 • Rybak, Hide and Seek with Nazis: Playing with Child Identity in Polish Children’s Literature about the Shoah, „Libri & Liberi” 2017, nr 6(1), https://doi.org/10.21066/carcl.libri.2017-06(01).0001.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content