Select Page

Ludzie

Biogram

Absolwent kulturoznawstwa – cywilizacji śródziemnomorskiej (Wydział „AL” UW) i studiów podyplomowych „Literatura i książka dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności” (UW). Sekretarz Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży (przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW), członek Koła Naukowego Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW, International Research Society for Children’s Literature (IRSCL) oraz Polskiej Sekcji IBBY. Kieruje projektem „Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989” realizowanym na Wydziale „Artes Liberales” w ramach programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (opiekun naukowy: prof. Grzegorz Leszczyński). Interesuje się literaturą skierowaną do niedorosłego odbiorcy i recepcją antyku w kulturze współczesnej.
Udział w projektach badawczych i wyróżnienia:
2016–2020
Realizacja projektu Oczami dziecka. Zagłada w polskiej literaturze dziecięcej i młodzieżowej po roku 1989 (opiekun naukowy: prof. Grzegorz Leszczyński) w ramach programu „Diamentowy Grant” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2018
Wyróżnienie w VII Konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny (praca magisterska Dzieciństwo w labiryncie getta. Recepcja mitu labiryntu w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie napisana pod opieką prof. dr hab. Katarzyny Marciniak)
2018
Mikrogrant dla doktorantów z dotacji w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK) na Wydziale „Artes Liberales” UW
2018
Stypendium Internationale Jugendbibliothek w Monachium
2017/2018
IRSCL Mentoring Programme (mentor: dr Mateusz Świetlicki)
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Udział w projekcie Our Mythical Childhood… The Reception of Classical Antiquity in Children’s and Young Adults’ Culture in Response to Regional and Global Challenges (2016–2021) realizowanym przez prof. Katarzynę Marciniak w ramach Consolidator Grant Europejskie Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
2016/2017
Udział w projekcie Chasing Mythical Beasts… The Reception of Graeco-Roman Mythology in Children’s and Young Adults’ Culture as a Transformation Marker (2014–2017) realizowanym przez prof. Katarzynę Marciniak w ramach Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives
2016/2017
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów

Publikacje

  • K. Rybak, I (nie) żyli długo i szczęśliwie. Konstrukcje zakończeń w polskiej literaturze dziecięcej o Zagładzie, „Literatura Ludowa”, 2019, 1, ISSN:2544-2872, 10–23, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LL/article/view/LL.1.2019.001
  • K. Rybak, Rzeczy do zabawy. Zabawki w cieniu Zagłady w twórczości Uriego Orleva, [w:] O czym mówią rzeczy? Świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej, red. A. Mik, M. Niewieczerzał, E. Rąbkowska, G. Leszczyński, Wydawnictwo SBP, Warszawa, ISBN: 978-83-65741-28-8, 93–105.
  • K. Rybak, Sprawozdanie z konferencji „Wszystko przed nami? Przyszłość w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty”, 2018, 1–2, ISSN: 2543-943X, 215–223, http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/ctct1-2_2018_LAST-min.pdf/8d96d052-6ece-4eab-ae1c-58ba4a30e13b
  • K. Rybak, Osobliwe dźwięki. Recepcja mitycznych syren w „Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach” Neila Gaimana, [w:] Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana, red. W. Kostecka, A. Mik, M. Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa, ISBN: 978-83-65741-20-2, 257–271
  • K. Rybak, Sparing Them the Trauma: Postmemory Practices in Contemporary Polish Children’s Literature about the Holocaust, „Filoteknos. Literatura dziecięca – mediacja kulturowa – antropologia dzieciństwa / Children’s Literature – Cultural Mediation – Anthropology of Childhood”, 2018, 8, ISSN: 2082–9310, 169–183, http://www.ifp.uni.wroc.pl/filoteknos/pdf/Filoteknos_08.pdf
  • K. Rybak, Żyd i uchodźca. Znaczące powinowactwa narracyjne w polskiej literaturze dziecięcej ostatniej dekady, „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty”, 2017, 2, ISSN: 2543-943X, 44–62, http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/CTCT2_2017.pdf/7cdc0d25-4012-4b86-943d-afa4929c50ca
  • K. Rybak, Hide and Seek with Nazis: Playing with Child Identity in Polish Childrens Literature about the Shoah, „Libri & Liberi”, 2017, 6 (1), ISSN: 1848-3488, 11–24, http://www.librietliberi.org/wp/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-25-Libri_i_Liberi-11_STUDIJE_1_WEB.pdf
  • K. Rybak, „Ja się zupełnie nie mądrzę”. Sowa w literaturze dziecięcej XX i XXI w., [w:] Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej, red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2016, ISBN: 978-83-64203-71-8, 131–150.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content