Select Page

Ludzie

Biogram

Wykształcenie, stopnie naukowe

1985

magister teologii – KUL

1987

licencjat rzymski z teologii – KUL

1989

doktorat z teologii – KUL

1998

habilitacja z teologii – UKSW

2004

tytuł profesora nauk teologicznych

Stypendia zagraniczne

1990/1991

Oxford (St. Batory Trust)

1991–1994

Sorbonne – Paris IV

1995–1996

scholar -in- residence at Tantur (Instytut Ekumeniczny – Jerozolima)

Przebieg pracy zawodowej

1987–1989

asystent profesora KUL

1989–1990

redaktor Encyklopedii Katolickiej

1996–1999

adiunkt WTUO

2000–

profesor Uniwersytetu w Opolu

2001–2005

profesor wizytujący Uniwersytetu Karola w Pradze

2012

profesor wizytujący – Wydział „Artes Liberales” UW

Pełnione funkcje

2000–2008

kierownik Studium doktoranckiego WTUO

2001

kierownik Katedry Badań nad Integracją

2005–2008

prodziekan WT UO

20082012

dziekan Wydziału Teologicznego UO

2006–2012

 konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu

2009–2014

Ekspert Watykańskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej ds. Ewaluacji i Promocji Jakości Kształcenia Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych (Expert d’Évaluation de l’Agence du Saint-Siege pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et Facultés Ecclésiastiques)

2008–2012

członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MNSW

2015

członek Komitetu Nauk Teologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

2016 

ekspert NCN (Zespół H3)

Zainteresowania naukowe

Badania

antropologia teologiczna, trynitologia, teologia polityczna, związki dialogu ekumenicznego z procesem integracji europejskiej, tradycje judaistyczne w Europie

Dorobek naukowy

7 monografii, 12 redakcji prac zbiorowych, ponad 80 artykułów, 7 doktorów wypromowanych, 5 otwartych przewodów doktorskich, 32 magistrantów

Realizowane w przeszłości i obecnie granty i projekty

1998

Komitet Badań Naukowych: Grant badawczy: „Jedność Europy a podział chrześcijaństwa (1950–2000)”

2003

Grant promotorski KBN (31 III 2003): nr 2 HO1B 001 24

2007

Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 41/B/H03/2007/33; (z dnia 29 VIII 2007)

2009

Jean Monnet Chair: Ecumenical ways of reconciliation in Europe (154615 –LLP – 1 – 2009). Realizacja 2009–2012.

Nagrody i odznaczenia

1998

nagroda Rektora UO

1999

nagroda Rektora UO

2000

nagroda „Quality”

2006

nagroda Rektora UO

2010

nagroda Rektora UO

Zainteresowania pozanaukowe:
muzyka klasyczna, kolarstwo, tenis, teatr

Publikacje

Prace oryginalne
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content