Select Page

Ludzie

Biogram

Ewa Róża Janion, dr – Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW, magisterskich Studiów Śródziemnomorskich oraz dwóch kierunków studiów licencjackich: Filologii Nowogreckiej i Italianistyki, obecnie adiunktka na Wydziale „Artes Liberales”. Odbyła roczny staż badawczy w Instytucie Badań Historycznych Greckiej Fundacji Naukowej w Atenach (IHS, NHFR), była też studentką Erasmusa we Florencji, stypendystką w Lipsku, w Salonikach i w Nikozji.

W Pracowni Studiów Helleńskich prowadzi zajęcia z literatury XIX i XX wieku i translatorium, a w Kolegium „Artes Liberales” współprowadzi proseminarium z metodologii badań humanistycznych i społecznych. Uczestniczy w realizacji zajęć Lektura Tekstu Artystycznego i w Zespołowych Projektach Badawczych studentów Kolegium. Jest opiekunką studentów drugiego roku KLAS i członkinią Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Bierze udział w pracach Laboratorium Romantycznego i Filhelleńskiego.

Jej rozprawa doktorska zatytułowana Imaging Suli. Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse, napisana pod kierunkiem prof. Marii Kalinowskiej („AL” UW) i prof. George’a Tolias (NHRF, Ateny) dotyczyła filhelleńskiego obrazu Gór Sulijskich (w Epirze) i jego roli w greckim dyskursie tożsamościowym. Obecnie jej pasje naukowe dotyczą głównie twórczości Konstandinosa Kawafisa. Interesują ją badania kulturowe, szczególnie w ich odmianie genderowej, queerowej i postkolonialnej.

Współpracuje z Zespołem kierowanym przez prof. Marię Kalinowską, badającym notatnik (raptularz) z podróży Juliusza Słowackiego, przygotowuje edycję cyfrową tego dokumentu.

Publikacje

  • Imaging Suli: Interactions between Philhellenic Ideas and Greek Identity Discourse, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015, 221 s.
  • Armia Czerwona jako dobrotliwi kanibale. O funkcjach komizmu w „Rozejmie” Primo Leviego, w: HistoRisus: Historie śmiechu / Śmiech [w] historii, red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff, A. Bemben, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 150-164.
  • wspólnie z Ludmiłą Janion, „Falanga zdrowych mężczyzn reprezentuje normatywne społeczeństwo”? Ideał spartański i współczesne wizje Sparty z perspektywy badań nad męskością, w: Sparta w kulturze polskiej. Część II: Przekroje, syntezy, konteksty, red. M. Borowska, D. Kaja, M. Kalinowska, J. Speina, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015, s. 333-356.
  • Spotkać ducha miejsca – romantyczne doświadczenie gór Suli w Epirze w relacjach dziewiętnastowiecznych podróżników do Grecji, w: Georomantyzm. Literatura – miejsce – środowisko, red. E. Dąbrowicz, M. Lul, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 269-287.
  • Imagine there’s no Greece (in EU). The image of Greeks in a perspective of longue durée, w: Imagine there were no humanities… Transdisciplinary perspectives, red. I. Ackermann et al., DiG, Warszawa 2015, s. 91-98.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content