Select Page

Ludzie

Biogram

Ukończył historię oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także w Collegium Invisibile oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. W latach 1999–2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW, zakończone w 2005 r. obroną pracy doktorskiej Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939) i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. Od roku akademickiego 2005/2006 adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (następnie Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” i Wydziale „Artes Liberales”). W 2019 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2022 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 2000–2005 pełnił funkcję sekretarza Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim, powołanej przez Premierów Polski i Wielkiej Brytanii Jerzego Buzka i Tony’ego Blaira, prowadząc m.in. badania naukowe nad rolą polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej (w 2006 r. Komisja otrzymała Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych RP za „wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie”, w tym m.in. za opublikowane dwa tomy raportu w języku polskim i angielskim). W latach 2004–2006 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Sekretariatu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa, a w latach 2010–2015 kierował Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP.

Od 2022 r. redaktor naczelny „Anuario Histórico Ibérico. Anuário Histórico Ibérico” [Iberyjskiego Rocznika Historycznego], czasopisma naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, wydawanego od 2022 r. w języku hiszpańskim i portugalskim przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2021 r. redaktor naczelny Serii Wydawniczej „Studia Polsko-Hiszpańskie”.

Od 2011 r. członek-korespondent Portugalskiej Akademii Historii (Academia Portuguesa da História) w Lizbonie, Portugalia.

Członek komitetów redakcyjnych m.in. serii wydawniczej „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”, „Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica”, Logroño, Hiszpania, oraz „Cuadernos del Bicentenario”, Villatuerta, Nawarra, Hiszpania.

Stypendysta Stypendium Polonia Aid Foundation Trust w Londynie, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji im. Stefana Batorego oraz rządu polskiego i hiszpańskiego. W latach 2002–2003 był stypendystą Fulbrighta w charakterze Visiting Scholar w National Archives and Records Administration w College Park (Maryland) i Waszyngtonie, DC. Odbył staże naukowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego oraz w Instytucie Historii Rady Najwyższej Badań Naukowych w Madrycie.

Od 2022 r. kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Naukowa, krytyczna edycja źródłowa «Na krańcach Europy. Kroniki z Polski i Rosji dla madryckiego dziennika «ABC» z lat 1915–1944» autorstwa Sofíi Casanovy (Zofii Lutosławskiej)”.

Autor wystaw: „Sto lat przyjaznych relacji. 100. rocznica przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Portugalią i Polską (1922–2022)” (Ambasada Republiki Portugalskiej w Polsce, Instytut Camõesa w Polsce, Wydział „Artes Liberales” UW, 2022-2023); „Os Polacos em Portugal nos anos de 1940-1945” (Ambasada RP w Portugalii, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, 2011) i jej polskiej wersji „Polacy w Portugalii w latach 1940–1945” (Ambasada Portugalii w Polsce, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych RP, 2011). Współautor wystaw: „Enquanto Portugal dominava no mar. A época dourada da história da Polónia” [Gdy Portugalia panowała na morzach. Złoty Wiek historii Polski] (Ambasada RP w Portugalii, Wydział „Artes Liberales” UW, 2018-2019), wraz z prof. Janem Kieniewiczem i dr Matyldą Urjasz-Raczko.

Wygłosił ponad 150 referatów i wykładów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Portugalii, Rosji, Ukrainie, Rumunii, Trynidadzie i Tobago, Algierii, Gruzji, Włoszech oraz na Węgrzech. Prowadził badania w archiwach Argentyny, Austrii, Boliwii, Francji, Hiszpanii, Kolumbii, Kuby, Malty, Niemiec, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Trynidadu i Tobago, Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wielkiej Brytanii oraz Wysp Zielonego Przylądka.

Odznaczony m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim z numerem (III kl.) Orderu Zasługi Cywilnej Królestwa Hiszpanii, przyznanym 5 grudnia 2015 r. przez Króla Hiszpanii Filipa VI.
 • Krzyżem Komandorskim (III kl.) Orderu Oranje-Nassau, przyznanym 20 czerwca 2014 r. przez Króla Holandii Wilhelma Aleksandra.
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Republiki Węgierskiej, przyznanym 19 marca 2009 r. przez Prezydenta Republiki Węgierskiej László Sólyoma.
 • Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 8 lipca 2005 r.

Specjalista historii XX w. Zajmuje się m.in. dziejami Hiszpanii (szczególnie hiszpańską wojną domową 1936–1939), relacjami polsko-hiszpańskimi i polsko-portugalskimi, polskim udziałem w II wojnie światowej, w tym szczególnie dyplomacji i wywiadu, dyplomacją II RP, a także współczesną historią i kulturą regionu Śródziemnomorza.

Publikacje

Autor 186 publikacji naukowych, 55 popularnonaukowych i 5 tłumaczeń.

 • J.S. Ciechanowski, Czarna legenda Mirandy. Polacy w hiszpańskim obozie internowania w Miranda de Ebro 1940–1945, Warszawa 2021.
 • J.S. Ciechanowski, Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939, Warszawa 2014.
 • J.S. Ciechanowski, Portugalio, dziękujemy! Polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940-1945 / Portugal, obrigado! Os refugiados polacos, civis e militares, nos confins da Europa Ocidental nos anos de 1940–1945 / Thank You, Portugal! Polish civilian and military refugees at the western extremity of Europe in the years 1940–1945, Warszawa 2015.
 • Spain – India – Russia. Centres, Borderlands, and Peripheries of Civilisations. Anniversary Book Dedicated to Professor Jan Kieniewicz on His 80th Birthday, eds. J.S. Ciechanowski, C. González Caizán, Warsaw 2018.
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1937, red. J.S. Ciechanowski, Warszawa 2012.
 • Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej / Intelligence Co-operation Between Poland and Great Britain During World War II, tom II, Wybór dokumentów, wybór i opracowanie J.S. Ciechanowski, Warszawa 2005.
 • Kajetan Wojciechowski, Mis memorias de España, eds. J.S. Ciechanowski, C. González Caizán, J. Kieniewicz, A. Ziółkowski; konsultacja z dziedziny wojskowości Juan José Sañudo Bayón, Madrid 2009.
 • Marian Rejewski 1905-1980. Życie Enigmą pisane, Bydgoszcz 2005, red. J.S. Ciechanowski, J. Garbowski, E. Maresch, H. Piechocka-Lipka, H. Sowińska i J. Sylwestrzak, dwa wydania oraz tłumaczenie na język angielski (Marian Rejewski 1905-1980. Living with the Enigma Secret).
 • J.S. Ciechanowski, Uznawanie przez Hiszpanię rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w latach 1945–1968. Historia pewnego mitu, w: „Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku” 2021, R. LIII, z. 2, s. 91–113.
 • J.S. Ciechanowski, Polish military presence in Spain in the 20th century, transl. by Penelope Eades, w: The Polish Presence in the Spanish Military, coord. Enrique García Hernán (“International Journal of Military History”, No. 98, “Cuaderno de Historia Militar”, No. 9), Madrid 2020, s. 147–205.
 • J.S. Ciechanowski, Ewakuacja oficerów i pracowników Ekspozytury „300” Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza z Francji przez Hiszpanię i Portugalię do Wielkiej Brytanii (1942–1943). Stan badań, w: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, red. T. Dubicki, t. IX, Łomianki 2019, s. 23–61.
 • Я.С. Цехановский, Человек пограничья: Юзеф Лободовский на Дону и Кубани в годы Русской Cмуты (1917-1922). Современное состояние и перспективы исследований, w: Соседей невыбирают: Восточная Европа как зона культурной конвергенции. Mатериалы международной научной конференции. РостовнаДону, 24-25 сентября 2018 г., Ростов-на-Дону – Таганрог [Rostov-na-Donu – Taganrog] 2019, s. 182–199.
 • J.S. Ciechanowski, Bohaterowie polskiego wywiadu w II wojnie światowej. Ppłk dypl. Jan Kowalewski (1892–1965), w: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, tom V, red. T. Dubicki, Łomianki 2015, s. 165–187.
 • J.S. Ciechanowski, Pułkownik Jan Kowalewski – kontakty z władzami niemieckimi w czasie wojny, w: „Zeszyty Historyczne”, z. 144, Paryż 2003, s. 50–88.
 • J.S. Ciechanowski, General Anders and His Contacts With Spain, w: General Władysław Anders. Soldier and Leader of the Free Poles in Exile. Papers from the Conference Organised by the Polish University Abroad, London, 15-16 June 2007, eds. J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, London 2008, s. 193–206.
 • J.S. Ciechanowski, Las relaciones entre la Polonia comunista y la República española en el exilio. Razones políticas de la misión de Manuel Sánchez Arcas en Varsovia (1946-1950), „Ayer” 2007, 3 (67), s. 49–79.
 • J.S. Ciechanowski, Los campos de concentración en Europa. Algunas consideraciones sobre su definición, tipología y estudios comparados, „Ayer” 2005, 1 (57), s. 51–79.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content