Select Page

Ludzie

Biogram

Ukończył historię oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował także w Collegium Invisibile oraz w Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW. W latach 1999-2004 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym UW, zakończone w 2005 r. obroną pracy doktorskiej „Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej (1936-1939)” i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych.

W latach 2000-2005 pełnił funkcję sekretarza Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej do Spraw Dokumentacji Działalności Polskiego Wywiadu w II Wojnie Światowej i Jego Współdziałania z Wywiadem Brytyjskim, powołanej przez Premierów Polski i Wielkiej Brytanii Jerzego Buzka i Tony’ego Blaira, prowadząc m.in. badania naukowe nad rolą polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej (w 2006 r. Komisja otrzymała Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych RP za „wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie”, w tym m.in. za opublikowane dwa tomy raportu w języku polskim i angielskim).

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2003 i 2004), Komitetu Badań Naukowych (2002-2003), Fundacji im. Stefana Batorego oraz rządu polskiego i hiszpańskiego. W latach 2002-2003 był stypendystą Fulbrighta w charakterze Visiting Scholar w National Archives w College Park (Maryland). Odbył staże naukowe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lizbońskiego oraz w Instytucie Historii Rady Najwyższej Badań Naukowych w Madrycie.

Od roku akademickiego 2005/2006 pracuje jako adiunkt w Ośrodku Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej UW (obecnie Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”). Koordynator Sesji Międzynarodowej Szkoły Europy Środkowo-Wschodniej pt. „Inteligencja. Pomiędzy władzą a społeczeństwem” (czerwiec 2006), współkoordynator Sesji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowo-Wschodniej („Wielki Tydzień w kulturach pogranicza chrześcijaństwa wschodniego i zachodniego”, maj 2006, przy współpracy hiszpańskiego Stowarzyszenia Studiów nad Wielkim Tygodniem oraz Uniwersytetu La Rioja w Logroño (Hiszpania).

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i odczytów w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz na Węgrzech. Prowadził badania w archiwach Argentyny, Boliwii, Francji, Hiszpanii, Kolumbii, Kuby, Peru, Portugalii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii oraz Wysp Zielonego Przylądka.

Odznaczony m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim z numerem (III kl.) Orderu Zasługi Cywilnej Królestwa Hiszpanii, przyznanym 5 grudnia 2015 r. przez Króla Hiszpanii Filipa VI.
 • Krzyżem Komandorskim (III kl.) Orderu Oranje-Nassau, przyznanym 20 czerwca 2014 r. przez Króla Holandii Wilhelma Aleksandra.
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Republiki Węgierskiej, przyznanym 19 marca 2009 r. przez Prezydenta Republiki Węgierskiej László Sólyoma.
 • Złotym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta RP postanowieniem z dnia 8 lipca 2005 r.

Zajmuje się historią II wojny światowej, dziejami i kulturą Śródziemnomorza, historią Hiszpanii (szczególnie hiszpańską wojną domową 1936-1939), a także historią dyplomacji.

Publikacje

 • J.S. Ciechanowski, Podwójna gra. Rzeczpospolita Polska wobec hiszpańskiej wojny domowej 1936-1939, Warszawa 2014;
 • J.S. Ciechanowski, Portugalio, dziękujemy! Polscy uchodźcy cywilni i wojskowi na zachodnim krańcu Europy w latach 1940-1945 / Portugal, obrigado! Os refugiados polacos, civis e militares, nos confins da Europa Ocidental nos anos de 19401945 / Thank You, Portugal! Polish civilian and military refugees at the western extremity of Europe in the years 1940–1945, Warszawa 2015;
 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1937, red. J.S. Ciechanowski, Warszawa 2012;
 • Polsko-Brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej / Intelligence Co-operation Between Poland and Great Britain During World War II, tom II, Wybór dokumentów, wybór i opracowanie J.S. Ciechanowski, Warszawa 2005;
 • Kajetan Wojciechowski, Mis memorias de España, red. J.S. Ciechanowski, C. González Caizán, J. Kieniewicz, A. Ziółkowski; konsultacja z dziedziny wojskowości Juan José Sañudo Bayón, Madrid 2009;
 • J.S. Ciechanowski, Bohaterowie polskiego wywiadu w II wojnie światowej. Ppłk dypl. Jan Kowalewski (1892–1965), [w:] Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP. Z działalności Oddziału II SG WP, tom V, red. Tadeusz Dubicki, Łomianki 2015, s. 165-187;
 • J.S. Ciechanowski, Pułkownik Jan Kowalewski – kontakty z władzami niemieckimi w czasie wojny, [w:] „Zeszyty Historyczne”, z. 144, Paryż 2003, s. 50-88;
 • Marian Rejewski 1905-1980. Życie Enigmą pisane, Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, red. J.S. Ciechanowski, J. Garbowski, E. Maresch, H. Piechocka-Lipka, H. Sowińska i J. Sylwestrzak, dwa wydania oraz tłumaczenie na język angielski (Marian Rejewski 1905-1980. Living with the Enigma Secret);
 • J.S. Ciechanowski, General Anders and His Contacts With Spain, w: General Władysław Anders. Soldier and Leader of the Free Poles in Exile. Papers from the Conference Organised by the Polish University Abroad, London, 15-16 June 2007, red. J. Pyłat, J. Ciechanowski, A. Suchcitz, London 2008, s. 193-206;
 • J.S. Ciechanowski, Las relaciones entre la Polonia comunista y la República española en el exilio. Razones políticas de la misión de Manuel Sánchez Arcas en Varsovia (1946-1950), „Ayer”, 3 (67), Madrid 2007, s. 49-79;
 • J.S. Ciechanowski, Los campos de concentración en Europa. Algunas consideraciones sobre su definición, tipología y estudios comparados, „Ayer”, 1 (57), Madrid 2005, s. 51-79.
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content