Select Page

Ludzie

Biogram

Historyk literatury dawnej, absolwent MISH UJ, na Wydziale Polonistyki UJ obronił z wyróżnieniem doktorat na temat retoryki Piotra Ramusa i jej recepcji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Na Wydziale „Artes Liberales” realizował trzyletni projekt badawczy pt. „Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400–1700)” finansowany w ramach programu Narodowego Centrum Nauki FUGA. Stypendysta The Tokyo Foundation, Funduszy UJ im. S. Estreichera oraz F. Kogutowskiej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START 2011, finalista INTER 2013) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik Pracowni „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej”. Współredaktor tomów „Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej” (z P. Wilczkiem, J. Korylem i A Rossem, Warszawa 2010) i „Studia rhetorica” (z W. Ryczkiem, Kraków 2011). Publikował m.in. w „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”„ Terminusie”, „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki” i „Roczniku Biblioteki Narodowej”. Członek redakcji kwartalnika „Autoportret” i półrocznika „Polish Journal of Philosophy”. Autor przekładów Oczu skóry Juhaniego Pallasmy (Kraków 2012) i Retoryki średniowiecznej J. J. Murphy’ego (Kraków, w druku) oraz ok. 30 artykułów.

OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content