Rada Samorządu Studentów
Wydziału „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl
/zss.waluw
/rss_wal_uw

Minerwa Wdzięczkowska

Przewodnicząca
m.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl

Irena Gostkiewicz

Wiceprzewodnicząca, pełnomocnik ds. PR i Marketingu
i.gostkiewicz@student.uw.edu.pl

Zuzanna Brożek

Koordynatorka kierunku antropozoologia
z.brozek@student.uw.edu.pl

Zuzanna Majorczyk

Pełnomocniczka finansowa
z.majorczyk@student.uw.edu.pl

Maksymilian Barcik

Pełnomocnik prawny
maks@barcik.pl