Student Representation
of the Faculty of „Artes Liberales”

samorzad@al.uw.edu.pl

/zss.waluw

Karol Popow

Chairman
karol.popow@gmail.com

Igor Szoplik

Vice-chairman
igorszoplik0@gmail.com

Karolina Sobieszek

Plenipotentiary for promotion and information
karolina.sobieszek@student.uw.edu.pl

Weronika Pęter

Chairman of the student bursary committee
w.peter@student.uw.edu.pl

Minerwa Edyta Wdzięczkowska

Plenipotentiary for finance
e.wdzieczkowska@student.uw.edu.pl