The Faculty of “Artes Liberales” is a component of the University of Warsaw that combines educational activity with scholarly research. The concept of liberal arts provides a rationale to our activity – artes liberales, i. e. disciplines considered already in antiquity as worthy of free men. We offer to candidates the possibility of a comprehensive education in the humanities open to other areas of knowledge. We would like our alumni to be independent in their views, to have the courage of expressing their opinion with respect and understanding for other views.

Our Faculty is an exceptional place where the community of teachers, students and all people constituting the University is considered the most important. We ensure excellent conditions of study: classes are small facilitating a close contact with colleagues, as well as with teachers. Additionally, personalized character of studies allows each participant to build his/her own educational model and to develop his/her interests. Students are able to participate in research projects conducted at our Faculty – projects which gained support from the European Union and from prestigious institutions in Poland and abroad. In the ranking of academic units, our Faculty holds in the appropriate group of disciplines, the third rank in Poland, and the first rank from the point of view of implemented research grants.

All our studies are day studies and are offered free of charge.

 

Anthropozoology

Ten unikatowy kierunek powstał dzięki współpracy trzech wydziałów UW: Wydziału Biologii, Wydziału Psychologii i Wydziału „Artes Liberales”, będącego koordynatorem studiów. Program adresowany jest do tych z Was, którzy interesują się złożonymi i wielowymiarowymi relacjami między ludźmi i (innymi) zwierzętami w kontekście poznawczym, praktycznym i etycznym. Zdobędziecie warsztat, metodologie i język, które umożliwią rozumienie współczesnego, nieustannie zmieniającego się świata, nie tylko w wymiarze idei, nurtów intelektualnych i społecznych, lecz także nowoczesnych technologii.

Artes liberales

Postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu musi odpowiadać kształcenie biorące pod uwagę wiele obszarów współczesnej rzeczywistości, które można zrozumieć dzięki rozmaitym metodom, technikom i narzędziom interdyscyplinarnym. Innowacyjność i kreatywność rodzą się z połączenia kanonu klasycznej wiedzy z umiejętnością rozpoznawania i oceniania zjawisk kluczowych dla współczesności – w kulturze, nauce, biznesie. Dlatego właśnie tylko w Kolegium Artes Liberales dowiesz się, co mają ze sobą wspólnego iPad oraz grecka wątroba ofiarna czy malowidła z prehistorycznych grot z kinem 3D.

Cultural Studies – Mediterranean Civilization

Studia na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska pozwalają na zapoznanie się z szeroko pojętą kulturą Śródziemnomorza od starożytności aż po czasy współczesne. Zindywidualizowany program umożliwia poznanie i zrozumienie kultury wybranego regionu Śródziemnomorza z naciskiem na aktualną problematykę i dominujące formy współczesnej kultury. Są to studia kulturoznawcze, a więc zapewniają również teoretyczne podstawy konieczne do pełnego zrozumienia historii kultury i sztuki, filozofii i literatury świata śródziemnomorskiego w jego historycznym rozwoju i w wymiarze interdyscyplinarnym.

Modern Greek Philology

Osoby zainteresowane współczesną Grecją i Cyprem serdecznie zapraszamy na filologię nowogrecką – stacjonarne studia filologiczno–literaturoznawcze w Pracowni Studiów Helleńskich na Wydziale „Artes Liberales” UW. Nasi studenci nie tylko zdobywają praktyczną znajomość języka nowogreckiego (poziom B2-C1) i kultury nowogreckiej, ale poznają też szeroki kontekst kultury greckiej (historia, literatura, mitologia, starożytna greka, dzieje Bizancjum…), a także korzystają z szerokiej oferty zajęć organizowanych przez studia kulturoznawcze Cywilizacja Śródziemnomorska oraz przez eksperymentalny College of Liberal Arts and Sciences (CLAS).

ŚRODOWISKOWE TRANSDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE

Środowiskowe Transdyscyplinarne Studia Doktoranckie są prowadzone przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Historycznym UW. Studia stwarzają doktorantom warunki do indywidualnej pracy naukowej pod opieką dwóch opiekunów naukowych, samodzielnych badań i współpracy naukowej w zespołach badawczych, a także realizacji indywidualnego programu studiów, który obejmuje zajęcia obowiązkowe, fakultatywne oraz praktyki zawodowe. Program studiów prowadzi doktoranta do zdobycia pogłębionej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozwalającej na interdyscyplinarne badania we współpracy ze specjalistami z innych dziedzin; znajomości terminologii i metodologii nauk; znajomości metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych

Studia doktoranckie w zakresie nauk humanistycznych (kulturoznawstwo i literaturoznawstwo z otwarciem na inne dyscypliny) na Wydziale „Artes Liberales“ wyrastają z długiej tradycji naszego środowiska. Od wielu lat prowadzimy wszechstronną działalność naukową w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, podejmując i realizując z powodzeniem eksperymentalne inicjatywy w zakresie kształcenia i badań naukowych. Zaplecze dla studiów stanowią nowatorskie jednostki i programy dydaktyczno-badawcze cieszące się renomą w kraju i za granicą.