Harmonogram pracy dziekanatu dydaktycznego

Dziekanat dydaktyczny przyjmuje studentów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach: 10.00-15.30.

Środa jest dniem wewnętrznym – dokumenty należy pozostawiać wyłącznie w skrzynce korespondencyjnej wiszącej w korytarzu przed dziekanatem.

Korespondencja i podania

Zaleca się wysyłanie podań przez system USOS. Jednocześnie prosimy wysłać e-mailowo informację o złożeniu takiego podania do odpowiedniego pracownika dziekanatu (dane kontaktowe w tabeli poniżej)

UWAGA:
Wszystkie wiadomości wysyłane do pracowników dziekanatu powinny być wysyłane z adresu mailowego w domenie: …@student.uw.edu.pl i powinny zawierać:

– tytuł, czyli jasno określony problem
– treść wiadomości musi wyjaśniać problem/zagadnienie oraz
– dane studenta (rok, kierunek i numer indeksu)

Podania składane  w wersji papierowej można dostarczać w godzinach przyjęć dziekanatu, a poza godzinami prosimy o ich pozostawienie w skrzynce korespondencyjnej.

Dane kontaktowe Dziekanatu dydaktycznego

Zakres działańOsoba kontaktowaAdres e-mailTelefonDyżur
Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Przemysław Kordos
pkordos@al.uw.edu.pl
Dyżur Prodziekana zob. www.al.uw.edu.pl/dyzury
Kierownik Dziekanatu Dydaktycznego
- organizacja studiów
- sprawy studenckie – artes liberales
- rekrutacja
- sprawy dotyczące budynku przy ul. Dobrej 72
Dr Violetta Rączewskaraczewska@al.uw.edu.pl22 55 25 910, wew. 111
- zajęcia (grafik zajęć, listy zajęciowe)
- umowy za zajęcia
Mgr Katarzyna Boskkatarzyna.bosk@al.uw.edu.pl
22 55 25 910, wew 144
- sprawy studenckie: antropozoologia, filologia nowogrecka, kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska
- stypendia
Mgr Karolina Koperkarolina.koper@al.uw.edu.pl 22 55 25 910, wew. 142
– obsługa kierunku Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European BorderlandsMgr Roman Brzezińskir.brzezinski@al.uw.edu.pl22 55 25 910 wew. 141
- studia doktoranckieMgr Bogusława Rokoszewskarokoszewska@al.uw.edu.pl22 55 25 910 wew 115

Kierownik Dziekanatu Dydaktycznego

Dr Violetta Rączewska
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa mapa→
e-mail: raczewska@al.uw.edu.pl
tel. 22 55 25 910

Obsługa studentów z podziałem na kierunki

Antropozoologia

Wydział „Artes Liberales”
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa mapa→
Tel.: 22 55 25 910, w.142

mgr Karolina Koper
Sprawy studenckie, zapisy na zajęcia, sprawy związane z dydaktyką (plany, sale, odwoływanie zajęć)
Sprawy stypendialne, finansowe, zajęcia świadczone i uzyskiwane
karolina.koper@al.uw.edu.pl
tel. 22 55 25 910, wew 142

Artes liberales

Kolegium Artes Liberales
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa mapa→
Tel./fax 22 55 25 910 / 22 55 25 911

Sprawy studenckie
dr Violetta Rączewska
tel. 22 828 43 70, tel. 22 55 25 910, wew. 111
kolegium@al.uw.edu.pl

Zapisy na zajęcia, sprawy związane z dydaktyką
mgr Katarzyna Bosk
tel. 22 55 25 910, wew. 144
kolegium@al.uw.edu.pl

Sprawy stypendialne, zajęcia świadczone i uzyskiwane
mgr Karolina Koper
tel. 22 55 25 910, wew. 142
karolina.koper@al.uw.edu.pl

Filologia nowogrecka

Wydział „Artes Liberales”
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa mapa→
Tel.: 22 55 25 910, w.142

mgr Karolina Koper
Sprawy studenckie, zapisy na zajęcia, sprawy związane z dydaktyką (plany, sale, odwoływanie zajęć)
Sprawy stypendialne, finansowe, zajęcia świadczone i uzyskiwane
karolina.koper@al.uw.edu.pl
tel. 22 55 25 910, wew 142

Kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Wydział „Artes Liberales”
ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa mapa→
Tel.: 22 55 25 910, w.142

mgr Karolina Koper
Sprawy studenckie, zapisy na zajęcia, sprawy związane z dydaktyką (plany, sale, odwoływanie zajęć)
Sprawy stypendialne, finansowe, zajęcia świadczone i uzyskiwane
karolina.koper@al.uw.edu.pl
tel. 22 55 25 910, wew 142