Select Page

Wyniki wyszukiwania dla: ���������������������� �������������� ���������������� ������������ smotretonlaynfilmyiserialy.ru

Kolinek-Siechowicz Karolina

…raj utracony” (esej), Ruch Muzyczny 8 (2014) (http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/punkt/740-muzyczny-raj-utracony); Rozmowa z Fabiem Biondim – “Jesteśmy tu, żeby służyć muzyce”, Ruch Muzyczny 4 (2014) (http://www.ruchmuzyczny.art.pl/index.php/tematy/rozmowy/447-jestesmy-tu-zeby-sluzyc-muzyce); „Komponowanie percepcji” (fenomenologiczna analiza utworu Witolda Lutosławskiego),…

więcej

Janocha Michał

…151-168. „Spotkanie Wschodu i Zachodu. Boże Narodzenie w polskim i ruskim malarstwie nowożytnym na kresach Rzeczpospolitej”, w: „Oblicza Wschodu w kulturze polskiej”, red. G. Kotlarski, M. Figura, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie…

więcej

Pracownia Ekologii Teatru

…Pracownię prowadzi Włodzimierz Staniewski – reżyser teatralny, założyciel i dyrektor OPT „Gardzienice”. Jego autorska metoda pracy teatralnej i naukowej, nazywana ekologią lub oikologią teatru, stanowi punkt wyjścia do działań studentów…

więcej

Rotfeld Adam

…nominację Rady Ministerialnej KBWE, aby – w charakterze Osobistego Przedstawiciela Przewodniczącego tej Organizacji – opracować polityczne rozwiązanie konfliktu na Lewym Brzegu Dniestru. Zaproszony w 2006 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ…

więcej

Prządka-Giersz Patrycja

…na Wydziale Historycznym UW za rozprawę na temat struktury osadniczej i przemian społeczno-politycznych na północnym wybrzeżu Peru w Późnych Okresach Przedhiszpańskich (1000-1532 n.e.) na przykładzie doliny rzeki Culebras (Patrones de…

więcej

Wróblewska Magdalena

…Prof. Jan Baetnes), Kunsthistorisches Institut Florenz- Max- Planck- Institut oraz Staatliche Museen zu Berlin (opiekunowie naukowi: Prof. Gerhard Wolf, dr Hannah Baader), Ruskin Library na Lancaster University (badania nad dagerotypami…

więcej

Komisja Polono-Russica

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

więcej

Komisja Polono-Russica Copy

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

więcej

Komisja Polono-Russica Copy

…Przygotowanie i edycja korpusu źródeł polskich o Rusi i Wielkim Księstwie Moskiewskim (2 połowa XV – początek XVII w.) Powołanie do życia międzynarodowego zespołu (pracowni) edytorskiego, specjalizującego się w przygotowaniu…

więcej

doktoraty

Spis obronionych rozpraw doktorskich na Wydziale „Artes Liberales” UW od 2010 roku czerwiec 2022…

więcej

Rudnicka Ewa

…Polskiego Radia i rozgłośni prywatnych, parę lat prowadziła w „Poradniku Językowym” rubrykę „Objaśnienia wyrazów i zwrotów” pisując felietony, prowadziła Poradnię Językową Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania pozanaukowe: Powszedniość, relacje międzyludzkie, zakątki świderskie….

więcej

Professores emeriti

…białoruskiego oraz za Słownik nazw terenowych północno-wschodniej Polski). W roku 2005 odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1994 – Złoty medal Opiekuna miejsc pamięci narodowej i Komandoria z gwiazdą…

więcej

Ruscello Claudia

…swój kraj (Bel Paese) i chętnie dzieli się swoją pasją ze studentami. Jest autorką dwóch kryminałów do nauki włoskiego: Claudia Ruscello, Un segreto in fondo al mare. Włoski Kryminał z…

więcej
OK
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się wiecej o celu ich używania oraz możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
Skip to content