Book Cover: An Attentive University  in the time of Platform Capitalism
An Attentive University in the time of Platform Capitalism
Book Cover: Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Antiquitates. Od Jana Zamoyskiego do Stefana Cybulskiego
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku okładka
Bo królom był równy... Przemówienie Józefa Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego do grobów wawelskich 28 czerwca 1927 roku
Book Cover: Cicero’s De officiis in Humanist School Instruction – The Philologus incomparabilis Hieronymus Wolf and His Great Commentary (1563)
Cicero’s De officiis in Humanist School Instruction – The Philologus incomparabilis Hieronymus Wolf and His Great Commentary (1563)
Book Cover: CICERONIANA ON LINE: Cicero, Society, and the Idea of artes liberales
CICERONIANA ON LINE: Cicero, Society, and the Idea of artes liberales
Dawne elity. Słowo i gest okładka
Dawne elity. Słowo i gest
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku okładka
Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku
Book Cover: Ecosophy: a response to the global climate change
Ecosophy: a response to the global climate change
Book Cover: Ekologia interdyscyplinarności
Ekologia interdyscyplinarności
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537) okładka
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci a. 1537 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1537)
Book Cover: Epistulae Latinae Ioannis Dantisci, 1538–1539 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1538–1539)
Epistulae Latinae Ioannis Dantisci, 1538–1539 (Ioannes Dantiscus' Latin letters, 1538–1539)
Book Cover: Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco
Españoles y polacos en la Corte de Carlos V. Cartas del embajador Juan Dantisco
Book Cover: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej
Book Cover: Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Konteksty: Między Slavia Latina i Slavia Orthodoxa
Book Cover: Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Latinitas Hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej
Book Cover: Liberal Arts and Risks for Freedom
Liberal Arts and Risks for Freedom
Book Cover: Liberal Education and We
Liberal Education and We
Book Cover: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku
Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku
Łacina jako język elit okładka
Łacina jako język elit
Book Cover: Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Nauki matematyczno-przyrodnicze. Muzykografia. Literatura myślicielska (XIII–XV wiek)
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach okładka
Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko okładka
Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? Warszawa – Kiejdany – Łuck – Zbaraż – Beresteczko
Book Cover: Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
Pomniki prawa doby renesansu w Europie Środkowo-Wschodniej. Juliusz Bardach, Marek Kuryłowicz
Book Cover: Rhetoric of Transformation
Rhetoric of Transformation
Book Cover: Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Scaenica Saravi-Varsoviensia. Beiträge zum antiken Theater und zu seinem Nachleben
Sienkiewicz z innej strony okładka
Sienkiewicz z innej strony
Book Cover: Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Siew Dionizosa. Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie Środkowej i Wschodniej. Rekonesans
Book Cover: Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce. Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa
Book Cover: Unity of Knowledge
Unity of Knowledge
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach okładka
Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach
Z Rzymu do Rzymu okładka
Z Rzymu do Rzymu
Book Cover: Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy
Zachodni wymiar kształtowania się współczesnej Ukrainy