Dziekan Wydziału „Artes Liberales” ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakresie badań nad historią nowożytnej i współczesnej Hiszpanii.

Ogłoszenie